Konsultacje pracowników i doktorantów w semestrze letnim 2016/2017

 

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

środa 12:00 - 14:00

dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

piątek 14:00-16:00

dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG

wtorek 11:00-13:00

dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG

środa 14:30-16:30

dr hab. Leszek Rolbiecki

piątek 14:00-16:00

dr Elżbieta Kaczorowska

piątek 13:00 - 15:00

dr Sławomira Fryderyk- TUTOR

wtorek 13:00 - 15:00

dr Patrycja Dominiak

środa  12:00 - 14:00

dr Karol Szawaryn

piątek 11:00 - 13:00

mgr Alicja Brysz

środa 8:00 - 10:00

mgr Karolina Cierocka

wtorek 12:00 - 14:00

mgr Łukasz Mierzyński

czwartek 14:00-16:00

mgr Mateusz Puchalski

poniedziałek 13:00 - 15:00

Design by:   Marcin Hebda, Kamil Jaworski