mgr Alicja Brysz
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
doktorantka
e-mail: alicja.brysz@biol.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/513publikacje
 
MSc Alicja Brysz
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
PhD student
e-mail: alicja.brysz@biol.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/513
 
 
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne

Członkostwo

 

 
 

Publications

Presentations and conference
abstracts

Membership

 

 
 

Zainteresowania naukowe 

Hemiptera: Fulgoromorpha, szczególnie rodzina Achilidae;
Kopalne Achilidae: taksonomia, filogeneza, ewolucja i
paleobioróżnorodność.
Morfologia porównawcza kopalnych i współczesnych Achilidae
Ewolucja, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna oraz systematyka i filogeneza pluskwiaków.

 
Research area

Hemiptera: Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers family Achilidae;
Fossil Achilidae: taxonomy, phylogeny, evolution and plaaeobiodiversity
Comparative morphology of extant and extinct Achilidae.
Evolution, taxonomic and morphological biodiversity, systematics and
phylogeny of the Hemiptera.

 

 
 Publikacje
 Publications
 

 

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts


 

Członkostwo / Membership