mgr Agata Pielowska
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
doktorantka
e-mail: agata.pielowska@phdstud.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/513
 
MSc Agata Pielowska
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
PhD student
e-mail:agata.pielowska@phdstud.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/513
 

 


 
 
                                                   
konferencyjne    
 
 
 

Zainteresowania naukowe 
 • Taksonomia, ewolucja i biologia kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae), ze szczególnym uwzględnieniem hematofagicznego rodzaju Culicoides.
 • Morfologia porównawcza i funkcjonalna współczesnych i fosylnych Ceratopogonidae.
 • Ewolucja, systematyka, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna hematofagów z rzędu Diptera.
 • Paleoentomologia; inkluzje w żywicach kopalnych.
   
Research area
 • Taxonomy, evolution and biology of biting-midges (Diptera: Ceratopogonidae), with particular emphasis of the hematophagous genus Culicoides.
 • Comparative and functional morphology of extant and extinct Ceratopogonidae.
 • Evolution, systematics, taxonomic and morphological biodiversity of hematophagous insects from the order Diptera.
 • Paleoentomology; inclusions in fossil resins.

 
Publikacje
Publications


Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts
 
 • Szwedo J., Pielowska A. 2018. Databases and databasing of fossil Hemiptera. p. 67. Abstract Book. 8th European Hemiptera Congress, 24-29
  June 2018, Katowice-Zawiercie, Poland. 140 pp.
 • Pielowska A., Sontag E., Szadziewski R. 2018. Haematophagous arthropods in Baltic amber. Amberif 2018. International Symposium “Amber. Science and art”, 21-24 March 2018, Gdańsk; Abstracts, p. 20.
 • Pielowska A., Szadziewski R. 2018. Hematofagiczny rodzaj Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) w górnokredowym zapisie kopalnym. XI Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: „Biologia i systematyka muchówek”, XXXVII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Toruń-Przysiek, 20-22 kwietnia 2018. 
 • Pielowska A., Dominiak P. 2017. Wstępne wyniki badań nad ubarwieniem strukturalnym skrzydeł kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae). X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: „Biologia i systematyka muchówek”, XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE. Toruń-Przysiek, 21-23 kwietnia 2017.
 • Szwedo J., Pielowska A. 2017. HeFo - Hemiptera Fossils Database –beginnings and state of the art. Mejdalani G. & Felix M. (eds.), Book of Abstracts 15th International Auchenorrhyncha Congress and 10th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, July 9th-15th 2017, Mendes, Brazil, 19–20.
 • Szwedo J., Pielowska A. 2017. HeFo - Hemiptera Fossils Database – beginnings and state of the art. XXV Jublileuszowa Konferencja Mszyce i inne pluskwiaki, Katowice-Kochcice, 24-27 kwietnia 2017. książka abstraktów, 44. (referat)
 • Pielowska A., Szwedo J. 2017. HeFo - Hemiptera Fossils Database – beginnings and state of the art Palaeoentomological Conference “Insects in fossil record” and 34th Meeting of Palaeoentomological Section, Polish Entomological Society. [talk]