mgr Michał Skrzypczak
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
doktorant
e-mail: michal.skrzypczak@biol.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/517
 
MSc Michał Skrzypczak
Laboratory of Parasitology and General Zoology
PhD student
e-mail: michal.skrzypczak@biol.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/517
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Członkostwo

Granty naukowe

Research area

Publications

Membership

Scientific grants

   

 

 

Zainteresowania naukowe 

Badania nad parazytofauną ryb i ssaków morskich.

Research area

The study on parasitic fauna of marine fish and mammals.

 
Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
  • Skrzypczak M., Rokicki J., Pawliczka I., Najda K., Dzido J. 2014. Anisakids of seals found on the southern coast of Baltic Sea. Acta Parasitologica 59 (1): 165–172.
  • Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M. 2015. Parasitic arthropods of mammals and their adaptations for living in the hosts in aquatic environment. (In:) Arthropods. In the contemporary world. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 13-25.
  • Skrzypczak M., Rolbiecki L. 2015. Endoparasitic helminths of the European sprat, Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) from the Gulf of Gdańsk (the Southern Baltic Sea) with a checklist of its parasites. Russian Journal of Marine Biology 41(3): 167-175.
  • Skrzypczak M. Rolbiecki L. 2015. Helmintofauna of turbot Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) from the southern Baltic Sea including new data. Polish Journal of Veterinary Sciences 18(3): 599-606.
 

 
Inne publikacje
Other publications
 
  • Rolbiecki L., Skrzypczak M., Izdebska J.N., Kozina P. 2014. Third-stage Anisakis simplex (Nematoda: Anisakidae) larvae in herrings caught in autumn in Gulf of Gdańsk as potential source of anisakiasis in human. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane z żywnością pochodzenia zwierzęcego”, Puławy, 9-10 października 2014. Materiały konferencyjne: 45.
  • Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M. 2015. New data on occurrence of parasitic arthropods on water-dwelling mammals in Poland. The 17th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 9-11 June 2015: 34-35.
  • Skrzypczak M. Rolbiecki L. 2015. Rola tobiasza Ammodytes tobianus (Pisces: Ammodytidae) w krążeniu nicieni z rodzaju Contracaecum (Anisakidae). XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego "Zwierzęta w zmieniającym się świecie", Zielona Góra, 11-13 września 2015. Materiały konferencyjne: 71.
  • Skrzypczak M. Rolbiecki L. 2016. Preliminary studies on helminth communities of small sandeel, Ammodytes tobianus L. (Actinopterygii: Ammodytidae), from the Gulf of
    Gdańsk and Pomeranian Bay, Poland. Annals of Parasitology, 62 supplement: 67.
 

 

Członkostwo

Membership

 

Granty naukowe
Scientific grants