dr inż. Karol Szawaryn
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
stanowisko: adiunkt
e-mail: karol.szawaryn@biol.ug.edu.pl
telefon: 58 523 61 84
nr pokoju: C/519
 
dr inż. Karol Szawaryn
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
adjunct
e-mail: karol.szawaryn@biol.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 61 84
room No C/519
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Opisane nowe taksony

Granty naukowe

Redakcje

Research area

Publications

New taxa described

Scientific grants

Editorial boards

   

 
Zainteresowania badawcze
Ewolucja, taksonomia i biologia roślinożernych biedronek (Coleoptera: Cocinellidae: Epilachnini).
Bioróżnorodność, ewolucja i filogeneza chrząszczy z nadrodziny Cucujoidea.
Powstawanie gatunków, systematyka molekularna.
 
Research area
Evolution, taxonomy and biology of herbivorous ladybirds (Coleoptera: Cocinellidae: Epilachnini).
Biodiversity, evolution and phylogeny of Cucujoidea beetles
Speciation, molecular systematics
 
 

Publikacje 
Publications
 
 • Szawaryn K., Dobosz R. 2017. Nowe dane o rozmieszczeniu Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) (Neuroptera: Myrmeleontidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana; 25 (online 029):1–3. 
 • Napiontek M., Szawaryn K. 2017. Potwierdzenie występowania Cynegetis impunctata (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Coccinellidae) na Pomorzu. Acta entomologica silesiana; 25 (online 025):1–2. 
 • Tomaszewska W., Huo L., Szawaryn K., Wang X. 2017. Epiverta Dieke (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini): a complex of species, not a monotypic genus. Journal of Insect Science; 17(2): 1–12. 
 • Szawaryn K. 2017. Nowe stanowisko Reesa vespulae (Milliron, 1939) (Coleoptera: Dermestidae) z Pomorza. Acta entomologica silesiana; 25 (online 009):1. 
 • Szawaryn K., Gonzalez G. 2017. A new species of Mada Gordon from the Andes (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Zootaxa; 4226 (3): 442–446.
 • Tomaszewska W., Szawaryn K. 2016. Epilachnini (Coleoptera: Coccinellidae) - A revision of the world genera. Journal of Insect Science; 16(1):1-91.
 • K. Szawaryn. 2015. Revision of the Neotropical genus Pseudodira (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae; 55(1): 203–215.
 • K. Szawaryn. 2015. Notes on the genus Mada Gordon with a description of the new Andean species (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Zootaxa; 3936(2):281–286.
 • K. Szawaryn, L. Bocak, A. Ślipiński, H.E. Escalona, W. Tomaszewska. 2015. Phylogeny and evolution of phytophagous ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini), with recognition of new genera. Systematic Entomology; 40: 547–569.
 • K. Szawaryn, V. Hawro. 2015. Hyperaspis concolor (Suffrian, 1843) (Coleoptera: Coccinellidae) w centralnej Polsce. Wiadomości Entomologiczne; 34(1): 50–51.
 • K. Szawaryn. 2014. Revision of the genus Figura (Coleoptera: Coccinellidae) with descriptions of new species. European Journal of Entomology; 111(1): 105–119.
 • W. Tomaszewska, K. Szawaryn. 2014. On African Epilachnini—A Revision of the Genus Tropha Weise (Coleoptera: Coccinellidae). Annals of the Entomological Society of America; 107(2): 347–355.
 • K. Szawaryn, W. Tomaszewska. 2014. A contribution to Macrolasia Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Zootaxa; 3780(3): 577–584.
 • K. Szawaryn, W. Tomaszewska. 2013. Two new genera of Epilachnini Mulsant from New Guinea and Aru Islands (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of Natural History; 47(37-38): 2427–2457.
 • W. Tomaszewska, K. Szawaryn. 2013. Atopomychus longicornis, new genus and new species of Lycoperdininae from the Neotropics (Coleoptera: Endomychidae). Annales Zoologici; 63(4): 541–549.
 • W. Tomaszewska, K. Szawaryn. 2013. Revision of the Asian species of Afidentula Kapur, 1958 (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Zootaxa; 3608(1): 26–50.
 • Ł. Depa, E. Mróz, K. Szawaryn. 2012. Molecular identity of Stomaphis quercus (Hemiptera: Aphidoidea: Lachnidae) and description of a new species. European Journal of Entomology; 109(3): 427–436.
 • K. Szawaryn. 2012. A new Papuan species of the genus Henosepilachna Li (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Annales Zoologici; 62(4): 705–709.
 • K. Szawaryn. 2011. A New Species of Henosepilachna Li (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini) from New Guinea. Annales Zoologici; 61(4): 685–689.
 • K. Szawaryn, W. Tomaszewska. 2011. Three new species of Myrabolia Reitter (Coleoptera: Cucujoidea: Myraboliidae). Annales Zoologici; 61(2): 367–374.
Opisane nowe taksony
New taxa described
 
Opisane gatunki/Species described:
 
Coccinellidae: Epilachnini
Henosepilachna niaki Szawaryn, 2011
Henosepilachna frusiantei Szawaryn, 2012
Figura bitalensis Szawaryn, 2014
Figura lineata Szawaryn, 2014
Figura ruwenzorica Szawaryn, 2014
Mada andeana Szawaryn, 2015
Pseudodira amazona Szawaryn, 2015
Afidentula semisqualens Tomaszewska et Szawaryn, 2013
Tropha zambiensis Tomaszewska et Szawaryn, 2014
 
Myraboliidae
Myrabolia championi Szawaryn et Tomaszewska, 2011
Myrabolia malgosiae Szawaryn et Tomaszewska, 2011
Myrabolia weiri Szawaryn et Tomaszewska, 2011
 
Endomychidae
Atopomychus longicornis Tomaszewska et Szawaryn, 2013
 
Opisane rodzaje/Genera described
 
Coccinellidae: Epilachnini
Lalokia Szawaryn et Tomaszewska, 2013
Papuaepilachna Szawaryn et Tomaszewska, 2013
Diekeana Tomaszewska et Szawaryn, 2015
 
Granty naukowe
Scientific grants
 
 • Grant MIZ dla młodych naukowców: Analiza morfologiczna przedstawicieli rodzaju Figura Ukrainsky, 2006 (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini) (2012)
 • Grant MIZ dla młodych naukowców: Redeskrypcja nowogwinejskich gatunków z rodzaju Afidentula Kapur, 1958 (2011)
 • Grant MNISW nr. NN303822040: Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z podrodziny Epilachninae (Coleoptera: Coccinellidae) w parciu o analizę cech morfologicznych i molekularnych. kierownik W. Tomaszewska, główny wykonawca - praca doktorska K. Szawaryn (2011-2013)
 • Grant SYNTHESIS GB-TAF Natural History Museum, London (2011)
Redakcje
Editorial boards

Annales Zoologici. Redakcja / Editorial Board: 2009–2014.

 

Design by:   Marcin Hebda, Kamil Jaworski