dr hab. Jacek Szwedo, profesor nadwyczajny
Kierownik Pracowni
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail:  jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl
nr pokoju: C/512/513
dr hab. Jacek Szwedo, associate professor
Head of Laboratory
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
Associate Professor
   e-mail: jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl  
room No C/512/513
 

 
  Zainteresowania badawcze   Research areas
  Publikacje   Publications
   
 
     
  Wystąpienia i abstrakty kongresowe    Presentations and congress abstracts
  Opisane nowe taksony   New taxa described
  Granty naukowe   Scientific grants
  Członkostwo   Membership
  Redakcje   Editorial boards
  Nagrody   Awards
  Doktoranci   PhD students
  Promowane prace magisterskie 
Supervised master theses

Wypromowane prace licencjackie i projekty dyplomowe 
Supervised bachelor theses and graduation projects
  Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG)    Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)

 
Zainteresowania badawcze
 
Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha;
ewolucja, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna, systematyka i rozsiedlenie pluskwiaków oraz grup pokrewnych; kopalne Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz inne Hemiptera (Sternorrhyncha: Aleyrodoidea, Coleorrhyncha);
ewolucja i klasyfikacja oraz paleobiologia i paleobioróżnorodność Hemiptera oraz grup pokrewnych (Paraneoptera);
paleogeografia, paleoekologia i paleobioróżnorodność Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz grup pokrewnych;
morfologia porównawcza współczesnych i kopalnych Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz Hemiptera;
wzorce i scenariusze ewolucyjne Hemiptera oraz owadów; ewolucja stawonogów ekosystemów lądowych.
 
 
Research area
 
Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha;
evolution, taxonomic diversity and morphological disparity, systematics and distribution of the hemipterans and their relatives; fossil Fulgoromorpha and Cicadomorpha and other Hemiptera (Sternorrhyncha: Aleyrodoidea, Coleorrhyncha); evolutiona and classification, palaeobiology and palaeobiodiversity of Hemiptera and relatiives (Paraneoptera);
palaeogeography, palaeoecology and palaeobiodiversity Fulgoromorpha and Cicadomorpha and related groups; comparative morphology of rcent and extinct Fulgoromorpha and Cicadomorpha, and Hemiptera; patterns and evolutionary scenarios of Hemiptera and insects; terrestrial arthropods evolution.
 
 

 
Publikacje / Publications
 

Publikacje w czasopismach / Journal articles

132. Alwin-Kownacka A., Szadziewski R., Szwedo J. 2017. Predatory midges of the tribes Palpmyiini and Sphaeromiini (Diptera: Ceratopogonidae) from the  Middle East, with keys and descriptions of new species. European Journal of Taxonomy, 318: 1-30. doi:10.5852/ejt.2017.318 http://www.europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/443 

131. Nam K.S., Wang Y., Ren D., Kim J.H., Szwedo J. 2017. An extraordinary palaeontinid from the Triassic of  Korea and its significance. Scientific Reports  7: 40691 doi: 10.1038/srep40691  http://www.nature.com/articles/srep40691http://rdcu.be/oCpq

130. Gębicki C., Świerczewski D., Stroiński A., Szwedo J. 2017. Auchenorrhynchous bugs (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) in the collection of  the royal cartographer Karol de Perthées (1739–1815) and its importance for the knowledge of the fauna of Poland / Piewiki (Hemiptera:    Fulgoromorpha et Cicadomorpha) w kolekcji kartografa królewskiego Karola de Perthéesa (1739–1815) i jej znaczenie dla poznania fauny Polski.  Acta entomologica silesiana 25 (online 005): 1–26.  http://ste.bytom.pl/wp-content/uploads/2017/03/AES-25online005.pdf

129. Wang R.R., Li X.L., Szwedo J., Stroiński A., Liang A.P. & Bourgoin T. 2017. Testing Tropiduchini Stål 1866 (Hemiptera: Tropiduchidae) monophyly, a  young inter-tropical taxon of mainly insular species: taxonomy, distribution patterns and phylogeny, with the description of a new genus from Papua  New Guinea. Systematic Entomology, 42 (2): 359–378 doi:10.1111/syen.12219 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/syen.12219/epdf

128. Alwin-Kownacka A., Szadziewski R., Szwedo J. 2016. Biting midges of the subfamily Forcipomyiinae (Diptera: Ceratopogonidae) from the Middle East,  with keys and descriptions of new species. Zootaxa 4173(4): 351-378.

127. Szadziewski R., Szwedo J., Sontag E., Wang B. 2016. The oldest species of the relic extant genus Mesochria from Eocene Fushun amber of  China (Diptera: Anisopodidae: Mycetobiinae. Palaeontologia Electronica 19.1.12A: 1-11. http://palaeo-electronica.org/content/pdfs/544.pdf

126. Szwedo J., Drohojowska J. 2016. A swarm of whiteflies—the first record of gregarious behavior from Eocene Baltic amber. The Science of Nature,  103: 35. doi:10.​1007/​s00114-016-1359-y http://link.springer.com/article/10.1007/s00114-016-1359-y 

125. Szklarzewicz T., Grzywacz B., Szwedo J., Michalik A. 2016. Bacterial symbionts of the leafhopper Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758) (Insecta,  Hemiptera, Cicadellidae: Evacanthinae). Protoplasma 253: 379-391.http://link.springer.com/article/10.1007/s00709-015-0817-2

124. Alwin-Kownacka A., Szadziewski R., Szwedo J. 2016. Biting midges of the tribe Ceratopogonini (Diptera: Ceratopogonidae) from the Middle East, with  keys and descriptions of new species. Zootaxa 4079 (5): 551-572.

123. Song Z.S., Szwedo J., Wang R.R., Liang A.P. 2016. Systematic revision of Aluntiini Emeljanov, 1979 (Hemiptera: Fulgoromorpha:  Dictyopharidae: Dictyopharinae): reclassification, phylogenetic analysis, and biogeography. Zoological Journal of the Linnean Society, 176 (2): 349-398. doi: 10.1111/zoj.12319

122. Stroiński A., Wang R. R., Bourgoin T., Liang A.P., Szwedo J. 2015. Review of the Paricanini (Hemiptera: Fulgoromorpha: Tropiduchidae) – key to  the genera and description of a new genus and species from Cambodia. Annales Zoologici 65 (4): 579–597. doi: 10.3161/00034541ANZ2015.65.4.006

121. Drohojowska J., Perkovsky E. E., Szwedo J. 2015. New genus and species of Aleyrodidae from the Eocene Baltic amber (Hemiptera:  Sternorrhyncha: Aleyrodomorpha). Polish Journal of Entomology, 84 (4): 259–269.
 doi:10.1515/pjen-2015-0022 

120. Stroiński A., Szwedo J. 2015. Why so scarce? Dictyopharidae from Madagascar (Hemiptera: Fulgoromorpha). Zootaxa 4033 (3): 363–379  doi: 10.11646/zootaxa.4033.3.3.

119. Brysz A., Szwedo J. 2015. Nowe stanowiska kolcoroga bizoniaka Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae)  w Polsce. Acta entomologica silesiana 23: 229-230. 

118. Dobosz R., Szwedo J. 2015. Drugie stanowisko Stictocephala bisonia KOPP et YONKE, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) na Górnym  Śląsku. Acta entomologica silesiana 23: 225. 

117. Prokop J., Szwedo J., Lapeyrie J., Garrouste R., Nel A. 2015. New Middle Permian insects from Salagou Formation of the Lodève Basin in  southern France (Insecta: Pterygota). Annales de la Société entomologique de France (N.S.) 51(1): 14-51. DOI:10.1080/00379271.2015.1054645.

116. Szwedo J., Stroiński A., Lin Q.b. 2015. Tip of the clade on the top of the World - the first fossil Lophopidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) from the  Palaeocene of Tibet. Naturwissenschaften, 102(5-6): 28.
 DOI:10.1007/s00114-015-1277-4 http://www.springer.com/-/4/280286de27f64899934d3ab8e98318ff

115. Wang B., Xia F., Wappler T., Simon E., Zhang H.C., Jarzembowski E.A., Szwedo J. 2015. Brood care in a 100-million-year-old scale insect. eLife, 2015;  4: e05447. doi: 10.7554/eLife.05447.001

114. Bourgoin T., Wang R.R., Asche M., Hoch H., Soulier-Perkins A., Stroiński A., Yap S., Szwedo J. 2015. From micropterism to hyperpterism:  recognition strategy and standardized homology-driven terminology of the forewing venation patterns of planthoppers (Hemiptera:  Fulgoromorpha). Zoomorphology, 134 (1): 63–77 doi: 10.1007/s00435-014-0243-6

113. Szwedo J., Nel A. 2015. The Cretaceous insects: a promising state of the art. Cretaceous Research, 52B: 628–630.  doi: 10.1016/j.cretres.2014.07.008 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667114001414/pdfft?  md5=8457b4cb0545b73dc9fb87fbddefe9ea&pid=1-s2.0-S0195667114001414-main.pdf

112. Kania I., Wang B., Szwedo J. 2015. Dicranoptycha Osten Sacken, 1860 (Diptera, Limoniidae) from the earliest Cenomanian Burmese  amber. Cretaceous Research, 52B: 522–530. doi: 10.16/j.cretres.2014.03.002
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667114000421/pdfft?md5=cb2a1d0ed553baa0e1b33b3973650c1d&pid=1-s2.0-  S0195667114000421-main.pdf

111. Szwedo J., Ansorge J. 2015. The first Mimarachnidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) from Lower Cretaceous lithographic limestones of the Sierra del  Montsec in Spain. Cretaceous Research, 52B: 390–401.
 doi: 10.1016/j.cretres.2014.03.001 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019566711400041X/pdfft?  md5=ab09c3f5183e730c589a8c8fba27a8ea&pid=1-s2.0-S019566711400041X-main.pdf

110. Drohojowska J., Szwedo J. 2015. Early Cretaceous Aleyrodidae (Hemiptera:
 Sternorrhyncha) from the Lebanese amber. Cretaceous Research, 52B: 368-389.  doi:  10.1016/j.cretres.2014.03.015.   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019566711400055X/pdfft?  md5=538fbb1afa3d1965f8f3f4ce7aa22a2a&pid=1-s2.0-S019566711400055X-main.pdf

109. Wang B., Szwedo J. 2015. Introduction to thematic issue, “Cretaceous insects: diversity, palaeoecology and taphonomy”. Cretaceous Research, 52B:  313–315. doi: 10.1016/j.cretres.2014.07.007
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667114001402/pdfft md5=bb616b60e62f1854178027ccd8531f5e&pid=1-s2.0-  S0195667114001402-main.pdf

108. Szwedo J., Lapeyrie J. Nel A. 2015. Rooting down the aphid’s tree – the oldest record of the Aphidomorpha lineage from Palaeozoic  (Insecta: Hemiptera). Systematic Entomology, 40: 207–213.  doi:10.1111/syen.12099.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/syen.12099/abstract

107. Wang B., Rust J., Engel M.S., Szwedo J., Dutta S., Nel A., Fang Y., Meng F.-W., Shi G.L., Jarzembowski E.A., Wappler T., Stebner F., Fang Y., Mao  L.M., Zheng D., Zhang H.-C. 2014. A diverse paleobiota in Early Eocene Fushun amber from China. Current Biology, 24 (14): 1606–  1610. doi:  10.1016/j.cub.2014.05.048

106. Wang R.R., Stroiński A., Szwedo J., Bourgoin T., Liang A.P. 2014. Recent dispersal and diet relaxation might explain the monotypic and endemic genus  Montrouzierana Signoret, 1861 in New Caledonia (Hemiptera: Fulgoromorpha: Tropiduchidae). Annales Zoologici, 64 (4): 693–  708 doi: 10.3161/000345414X685974

105. Szwedo J., Sontag E. 2013. The flies (Diptera) say that amber from the Gulf of Gdańsk, Bitterfeld and Rovno is the same Baltic amber. Polskie Pismo  Entomologiczne / Polish Journal of Entomology, 82 (4): 379–388. doi: 10.2478/pjen-2013-0001

104. Szwedo J., Stroiński A., Lin Q.-b. 2013. Discovery of Flatidae planthopper (Hemiptera: Fulgoromorpha) in the Palaeocene of Northern Tibet and its  taxonomic and biogeographic significance. Geodiversitas, 21 (4): 291–298. doi: 10.5252/g2013n4a

103. Nel A., Roques P., Nel P., Prokin A.A., Bourgoin T., Prokop J., Szwedo J., Azar D., Desutter-Grandcolas L., Wappler T., Garrouste R., Coty D., Huang  D.-y., Engel M.S., Kirejtshuk A.G. 2013. The earliest known holometabolous insects. Nature, 503 (7475): 257–261. (published on line 16 Oct. 2013,  printed 14 November 2013). doi: 10.1038/nature12629

102. Nel A., Krzemiński W., Szwedo J. 2013. Elektroeuphaea gen. n. – the oldest representative of the modern Epallaginae (Odonata: Zygoptera:  Epallagidae). Insect Systematics and Evolution, 44 (2): 129–140. doi: 10.1163/1876312X-44032097

101. Szwedo J., Stroiński A. 2013. An extraordinary tribe of Tropiduchidae from the Eocene Baltic amber, with notes on fossil taxa (Hemiptera:  Fulgoromorpha: Fulgoroidea). Zootaxa, 3647 (2): 371–381. doi: 10.11646/zootaxa.3647.2.8

100. Wang Y., Shih C., Szwedo J., Ren D. 2013. New fossil palaeontinids (Hemiptera, Cicadomorpha, Palaeontinidae) from the Middle Jurassic of Daohugou,  China. Alcheringa, 37 (1): 19–30. doi: 10.1080/03115518.2012.690972

99. Drohojowska J., Szwedo J. 2013. Whiteflies (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) from the Lowermost Eocene Oise amber. Zootaxa, 3636 (2): 319–347. doi: 10.11646/zootaxa.3636.2.5

98. Drohojowska J., Szwedo J., Azar D. 2013. Talaya batraba gen. et sp. nov. − the first nymph of Protopsyllidiidae (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psyllomorpha) from the Lower Cretaceous Lebanese amber. Acta Geologica Sinica (English Edition), 87 (1): 21–31. doi: 10.1111/1755-6724.12027

97. Wang B., Szwedo j., Zhang, H.-c. 2012. New Cercopoidea from the Middle Jurassic of China and their evolutionary significance (Insecta: Hemiptera: Cicadomorpha). Palaeontology, 55 (6): 1223–1243. doi: 10.1111/j.1475-4983.2012.01185.x

96. Stroiński A., Szwedo J. 2012. The oldest known Lophopidae planthopper (Hemiptera: Fulgoromorpha) from the European Palaeocene. Geobios, 45 (4): 413–420. doi: 10.1016/j.geobios.2011.10.007

95. Nel A., Prokop J., Nel P., Grandcolas P., Huang D.-y., Roques P., Guilbert E., Dostál O., Szwedo J. 2012. Traits and evolution of wing venation pattern in paraneopteran insects. Journal of Morphology, 273 (5): 480−506. doi: 10.1002/jmor.11036

94. Szwedo J. 2011. Coleorrhyncha (Insecta: Hemiptera) of the European Jurassic and the first Progonocimicidae from the Lower Toarcian of Luxembourg. Volumina Jurassica, 9: 3–20.

93. Stroiński A., Szwedo J. 2011. Yuripopoverus africanus gen. et sp. nov. from East African copal (Hemiptera: Fulgoroidea: Ricaniidae). Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 80 (4): 679−688. doi: 10.2478/v10200-011-0052-x

92. Drohojowska J., Szwedo J. 2011. New Aleyrodidae (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodomorpha) from Eocene Baltic amber. Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 80 (4): 659−677. doi: 10.2478/v10200-011-0051-y

91. Stroiński A., Szwedo J. 2011. Abraracourcix gen. nov. of Ricaniidae from the Lowermost Eocene Oise amber. Annales de la Société entomologique de France, 47 (3-4): 480–486.

90. Szwedo J., Nel A. 2011. The oldest aphid insect from the Middle Triassic of the Vosges, France. Acta palaeontologica Polonica, 56 (4): 757–766. doi: 10.4202/app.2010.0034

89. Li S., Szwedo J, Ren D., Hong P. 2011. Fenghuangor imperator gen. sp. nov. of Fulgoridiidae from the Middle Jurassic of Daohugou Biota (Hemiptera: Fulgoromorpha). Zootaxa, 3094: 52–62.

88. Wang B., Szwedo J., Zhang H.-c., Lin Q.-b. 2011. The first Peloridioidea (Hemiptera) from the Middle Jurassic of South China. Acta palaeontologica Sinica, 50 (3): 321–325.

87. Szwedo J., Wang B., Zhang H.-c. 2011. An extraordinary Early Jurassic planthopper from Hunan (China) representing a new family Qiyangiricaniidae fam. nov. (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea). Acta Geologica Sinica (English Edition), 85 (4): 739–748. doi: 10.1111/j.1755-6724.2011.00479.x

86. Drohojowska J., Szwedo J. 2011. A new whitefly from Lower Cretaceous Lebanese amber (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae). Insect Systematics and Evolution, 42 (2): 179–196. doi: 10.1163/187631211X568470

85. Szwedo J., Azar D., Ziadé K. 2011. The first Progonocimicidae (Insecta: Hemiptera: Coleorrhyncha) from Lower Cretaceous Lebanese amber. Insect Systematics and Evolution, 42 (2): 161–177. doi: 10.1163/187631211X578415

84. Szwedo J. 2011. Ordralfabetix sirophatanis gen. et sp. n. – the first Lophopidae from the Lowermost Eocene Oise amber, Paris Basin, France (Hemiptera: Fulgoromorpha). Zootaxa, 2822: 52–60.

83. Peñalver E., Szwedo J. 2010. Perforissidae (Hemiptera: Fulgoroidea) from the Cretaceous San Just amber (Eastern Spain). Alavesia, 3: 97−103.

82. Lin Q.-b., Szwedo J., Huang D.-y., Stroiński A. 2010. Weiwoboidae fam. nov. of ‘higher’ Fulgoroidea (Hemiptera: Fulgoromorpha) from the Eocene deposits of Yunnan, China. Acta Geologica Sinica (English Edition), 84 (4): 751−755.

81. Szwedo J., Gębicki C., Kowalewska M. 2010. Microelectrona cladara gen. et sp. nov.: a new Protodikraneurini from the Eocene Baltic amber (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae: Typhlocybinae). Acta Geologica Sinica (English Edition), 84 (4): 696−704.

80. Li S., Wang Y., Ren D., Szwedo J., Hong P. 2010. Froghoppers, Leafhoppers, Planthoppers and Their Allies from the Mesozoic of Northeastern China (Hemiptera: Cicadomorpha and Fulgoromorpha). Earth Science Frontiers, 17 (Special Issue): 250−251.

79. Wang B., Szwedo J., Zhang H.-c., Yan F. 2010. New froghoppers from the Jurassic of China and their phylogenetic significance (Insecta: Hemiptera: Cercopoidea). Earth Science Frontiers, 17 (Special Issue): 224−225.

78. Szwedo J. 2010. Jurassic Fulgoridiidae and roots of Fulgoroidea (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha). Earth Science Frontiers, 17 (Special Issue): 222−223.

77. Wang B., Szwedo J., Zhang H.-c., Yan F. 2010. The major diversification of Cicadomorpha in the Jurassic (Insecta: Hemiptera). Earth Science Frontiers, 17 (Special Issue): 186−187.

76. Szwedo J., Osiadacz B. 2010. Notes on some aphids with nomenclatorial change proposal (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidomorpha). Bulletin de la Société entomologique de France, 115 (2): 215−218.

75. Szwedo J., Stroiński A. 2010. Austrini – a new tribe of Tropiduchidae planthoppers from the Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoromorpha). Annales de la Société entomologique de France, 46 (1-2): 132−137.

74. Wang B., Szwedo J., Zhang H.C. 2009. Jurassic Progonocimicidae (Hemiptera) from China and phylogenetic evolution of Coleorrhyncha. Science in China Series D-Earth Sciences, 52 (12): 1953−1961. doi: 10.1007/s11430-009-0160-6

73. Szwedo J., Żyła D. 2009. New Fulgoridiidae genus from the Upper Jurassic Karatau deposits, Kazakhstan (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea). Zootaxa 2281: 40−52.

72. Szwedo J. 2009. First discovery of Neazoniidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) in the Early Cretaceous Archingeay amber of South-West France. Geodiversitas, 31 (1): 105−116.

71. Kowalewska M., Szwedo J. 2009. Examination of the Baltic amber inclusion surface using SEM technique and X-ray microanalysis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 271 (3-4): 287–291. doi:10.1016/j.palaeo.2008.10.025

70. Wang B., Zhang H., Szwedo J. 2009. Jurassic Palaeontinidae from China and the higher systematics of Palaeontinoidea (Insecta: Hemiptera: Cicadomorpha). Palaeontology, 52 (1): 53–64. doi: 10.1111/j.1475-4983.2008.00826.x

69. Szwedo J. 2008d. Distributional and palaeoecological pattern of Lower Cretaceous Mimarachnidae (Hemiptera: Fulgoromorpha). Entomologia Generalis, 31 (3): 231–242.

68. Szwedo J., Gębicki C. 2008. Protodikraneura ferraria sp. nov. of Protodikraneurini from the Eocene Baltic amber (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae). Alavesia, 2: 177–181.

67. Szwedo J. 2008c. A new tribe of Dictyopharidae planthoppers from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea), with a brief review of the fossil record of the family. Palaeodiversitas, 1: 75–85.

66. Stroiński A., Szwedo J. 2008. Thionia douglundbergi sp. nov. from the Miocene Dominican amber (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae) with notes on extinct higher planthoppers. Annales Zoologici, 58 (3): 529–536. doi: 10.3161/000345408X364355

65. Szwedo J. 2008b. Paradise Lost? – Cretaceous and Palaeogene diversification of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Bulletin of Insectology, 61 (1): 111–112.

64. Szwedo J. 2008a. Achilidae (Hemiptera: Fulgoroidea) from the Eocene Baltic amber. Bulletin of Insectology, 61 (1): 109–110.

63. Bourgoin T., Szwedo J. 2008. The ‘cixiid-like’ fossil planthopper families. Bulletin of Insectology, 61 (1): 107–108.
Szwedo J. 2007b. Nymphs of a new family Neazoniidae fam. n. (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea) from the Lower Cretaceous Lebanese amber. African Invertebrates, 48 (1): 127–143.

62. Szwedo J., Stroiński A. 2007. Taxonomic changes in fossil Cixiidae (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha). II – Perkunus nom. nov. pro Perunus Szwedo et Stroiński 2002. Alavesia, 1: 119.

61. Martins-Neto R.G., Szwedo J. 2007. Taxonomic changes in fossil Cixiidae (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha). I – Cretofennahia nom. nov. pro Fennahia Martins-Neto. Alavesia, 1: 117.

60. Szwedo J. 2007a. Glisachaemus jonasdamzeni gen. et sp. nov. of Cixiidae from the Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoromorpha). Alavesia, 1: 109–116.

59. Gębicki C., Szwedo J. 2006. Protodikraneurini trib. nov. from the Eocene Baltic amber (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae). Annales Zoologici, 56 (4): 763–783.

58. Szwedo J. 2006b. First fossil record of Cedusini in the Eocene Baltic amber with notes on the tribe (Hemiptera: Fulgoromorpha: Derbidae). Russian Entomological Journal, 15 (3): 327–333.

57. Trilar T., Gogala M., Szwedo J. 2006. Pyrenean Mountain Cicada Cicadetta cerdaniensis Puissant et Boulard (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadidae) found in Poland. Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 75 (2): 313–320.

56. Brożek J., Bourgoin Th., Szwedo J. 2006. The interlocking mechanism of maxillae and mandibles in Fulgoroidea (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha). Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 75 (2): 239–253.

55. Bera S., Mitra S., Banerjee M., Szwedo J. 2006. First discovery of the Coccoidea (Hemiptera: Sternorrhyncha) from the Siwalik sediments (Middle Miocene) of Darjeeling foothills, Eastern Himalaya, India. Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 75 (2): 199–206.

54. Szwedo J., Wappler T. 2006. New planthoppers (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha) from the Middle Eocene Messel Maar. Annales Zoologici, 56 (3): 555–566.

53. Szwedo J. 2006. A new genus Waghilde gen. nov. representing a new tribe of the planthopper family Achilidae from the Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoromorpha). Annales Zoologici, 56 (1): 167–174.

52. Szwedo J., Bourgoin Th., Lefebvre F. 2006. New Mnemosynini taxa (Hemiptera, Fulgoromorpha: Cixiidae) from the Palaeogene of France with notes on their early association with host plants. Zootaxa, 1122: 25–45.

51. Simon E., Szwedo J. 2005. Zgrupowania piewików na hałdach kopalnianych Rudy Śląskiej i Mikołowa (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). [Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) communities of the coal-mine waste dumps in vicinities of Ruda Śląska and Mikołów]. Acta entomologia silesiana, 12-13: 79–144. (In Polish with English abstract).

50. Pilarczyk S., Szwedo J. 2005. Piewiki (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) gór Polski. [Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha) of Polish mountains]. Acta entomologia silesiana, 12-13: 55–77. (In Polish with English abstract).

49. Szwedo J. 2005c. Jantarivacanthus kotejai gen. et sp. n. from Eocene Baltic amber, with notes on the Bathysmatophorini and related taxa (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae). Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 74 (3): 251–276.

48. Szwedo J. 2005b. Norialsus berkheyae n. sp. from South Africa – a planthopper from Berkheya coddi (Asteraceae), nickel hyperaccumulating plant (Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixiidae). Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy 16: 313–323.

47. Heidari S., Fathipour Y., Sadeghi S.E., Szwedo J. 2005. First Report of, Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 24 (2): 141–142. (In Farshani and English).

46. Szwedo J. 2005a. Notes on Otiocerini with a second record of Derbidae in Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoromorpha: Derbidae). Insect Systematics and Evolution, 36 (2): 161–172.

45. Banaszkiewicz M., Szwedo J. 2005. Notes on Otiocerinae with description of a new tribe from Madagascar and Africa (Hemiptera: Fulgoromorpha: Derbidae). Annales Zoologici, 55 (2): 223–241.

44. Szwedo J. 2004f. A new Derbidae planthopper Copallinges chiapasensis gen. et sp. nov. from Oligocene/Miocene Mexican amber (Hemiptera: Fulgoromorpha). Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 73 (4): 291–298.

43. Szwedo J. 2004e. Autrimpus sambiorum gen. and sp. nov. from Eocene Baltic amber and notes on Mnemosynini stat. nov. (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae). Annales Zoologici, 54 (3): 567–578.

42. Szwedo J. 2004d. Unikatowe i rzadko występujące gatunki piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Ciadomorpha) w Polsce. [Unique and rare species of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha) in Poland]. Wiadomości Entomologiczne, 23, 45 Zjazd PTE, Suplement 2: 197–199. (In Polish).

41. Pilarczyk S., Gaj D., Szwedo J. 2004. Piewiki (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Parków Narodowych w Polsce. [Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha) of National Parks in Poland]. Wiadomości Entomologiczne, 23, 45 Zjazd PTE, Suplement 2: 99–109. (In Polish).

40. Szwedo J., Adamczewska M. 2004. Notes on some Oriental Derbidae (Hemiptera: Fulgoroidea) with description of new species. Zootaxa, 597: 1–11.

39. Szwedo J. 2004c. Niryasaburnia gen. nov. for ‘Liburnia’ burmitina Cockerell, 1917 from Burmese amber (Hemiptera, Fulgoromorpha: Achilidae). Journal of Systematic Palaeontology, 2 (2): 105–107.

38. Szwedo J. 2004. An annotated check list of Myerslopiidae with notes on the distribution and origin of the group (Hemiptera: Cicadomorpha). Zootaxa, 425: 1–15.

37. Szwedo J. 2004. A new genus and six new species of ground–dwelling leafhoppers from Chile and New Zealand (Hemiptera: Cicadomorpha: Myerslopiidae). Zootaxa, 424: 1–20.

36. Szwedo J., Ross A.J. 2003. Cedusa baylissae sp. nov. from Oligocene/Miocene Mexican amber (Hemiptera: Fulgoromorpha: Derbidae). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 12: 37–46.

35. Bokłak E., Gębicki C., Szwedo J. 2003. Zbiory piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z dawnych i obecnych terenów Polski [Collection of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha) in Upper Silesia Museum in Bytom from former and present areas of Poland]. Acta entomologica silesiana, 9-10: 5–21. (In Polish with English abstract).

34. Brożek J., Szwedo J., Gaj D., Pilarczyk S. 2003. Former and current views on the classification of the bugs (Insecta, Hemiptera). Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy, (Supplement): 85–110.

33. Szwedo J., Gębicki C. 2002. Nastlopiinae subfam. n. to comprise Nastlopia nigra gen. and sp. n. from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae). Mitteilungen der Geologisch-Paläontologisches Institut der Hamburg Universität, 86: 211–220.

32. Szwedo J. 2002d. The first fossil Bothriocerinae from Eocene Baltic amber with notes on recent taxa (Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixiidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift, 49 (2): 197–207.

31. Szwedo J. 2002c. Studies on Xerophloeini leafhoppers with description of Pariacaca icanoensis gen. and sp. nov. from Argentina (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae). Genus, International Journal of Invertebate Taxonomy, 13 (2): 153–163.

30. Szwedo J., Stroiński A. 2002. First fossil Pentastirini from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixiidae). Annales Zoologici, 52 (1): 173–179.

29. Danielczok–Demska T., Szwedo J. 2001 (2002). Nowe stanowiska Ledra aurita (Linnaeus, 1758) w południowej Polsce (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae). Acta entomologica Silesiana, 7-8 (1999–2000): 69.

28. Gębicki C. Szwedo J. 2001 (2002). A rare colour form of Ommatidiotus dissimilis (Fallén, 1806) (Hemiptera, Fulgoromorpha: Caliscelidae) in Poland. Acta entomologica silesiana, 7-8 (1999–2000): 27–30.

27. Szwedo J., Gębicki C. 2001. An annotated check list of Ulopidae (Hemiptera: Membracoidea). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 10-11: 5–29.

26. Gębicki C., Szwedo J. 2001. The first record of fossil Mileewinae from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Membracoidea: Cicadellidae). Annales Zoologici, 51 (4): 417–422.

25. Szwedo J. 2001f. 16. Pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera). 16.1. Piewiki (Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Bieszczadów. [Planthoppers and leafhoppers (Fulgoromorpha et Cicadomorpha) from the Bieszczady Mountains]. Monografie Bieszczadzkie, 2000 (7): 205–215. (In Polish with English abstract).

24. Szwedo J. 2001e. A substitute name for the extinct genus Mundopoides Fennah (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae). Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy, 12 (3): 275.

23. Szwedo J. 2001d. Pyrenaeibufonaria gen. nov. from the Pyrenees Mts. (Hemiptera: Membracoidea: Ulopidae). Annales Zoologici, 51 (3): 283–288.

22. Szwedo J. 2001b. Notes on the synonymes of Utecha trivia (Germar, 1821) with a, redescription of the female (Hemiptera: Membracoidea: Ulopidae). Annales Zoologici, 51 (2): 191–196.

21. Szwedo J., Stroiński A. 2001c. Tainosia quisqueyae gen. et sp. nov. from the Oligocene/Miocene Dominican amber (Hemiptera: Fulgoroidea: Nogodinidae). Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy, 12 (1): 29–34.

20. Szwedo J., Stroiński A. 2001a. Ptychogroehnia reducta gen. and sp. n. of the fossil tribe Ptychoptilini from the Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoroidea: Achilidae). Annales Zoologici, 51 (1): 95–101.

19. Stroiński A. Szwedo J. 2000. Tonacatecutlius gibsoni gen. and sp. nov. from Oligocene/Miocene Mexican amber (Hemiptera: Fulgoroidea: Nogodinidae). Annales Zoologici, 50 (3): 341–345.

18. Gębicki C., Szwedo J. 2000b. The first ugyopine planthopper Serafinana perperunae gen. and sp. n. from Eocene Baltic amber (Hemiptera, Fulgoroidea: Delphacidae). Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 69 (4): 389–395.

17. Gębicki C. Szwedo J. 2000a. Kulickamia jantaris gen. et sp. n. from Baltic amber (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae). Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 69 (2): 167–173.

16. Szwedo J. 2000b. First fossil Tropiduchidae with a description of a new tribe Jantaritambini from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Fulgoroidea). Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 36 (3): 279–286.

15. Szwedo J. 2000a. Oliarus kulickae sp. n. from Dominican amber (Hemiptera: Fulgoroidea: Cixiidae). Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 69 (2): 161–166.

14. Szwedo J., Stroiński A. 1999. Redescription of Tritophania patruelis Jacobi, 1938 from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Nogodinidae). Annales Zoologici, 49 (3): 203–207.

13. Szwedo J. 1999. Piewiki Puszczy Białowieskiej (Homoptera, Auchenorrhyncha). [Planthoppers and leafhoppers of Białowieża Primeval Forest]. Parki Narodowe i Rezerwaty przyrody, 18.1 (supl.): 109–124. (In Polish with English abstract).

12. Szwedo J., Gębicki C. 1999. Representatives of Petalocephalini (Homoptera, Cicadellidae: Ledrinae) in Baltic amber. Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava, 14, Numero especial 2: 201–206.

11. Szwedo J., Kulicka R. 1999b. Inclusions of Auchenorrhyncha in Baltic amber (Insecta: Homoptera). Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava, 14, Numero especial 2: 179–199.

10. Szwedo J., Kulicka R. 1999a. Auchenorrhyncha (Insecta, Homoptera) in Baltic amber from the collection of the Museum of the Earth, Warsaw. Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava, 14, Numero especial 2: 175–178.

9. Szwedo J., Gębicki C. 1998d. Ambericarda skalskii gen et sp. nov. from the Baltic amber (Homoptera: Cicadellidae). Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne, 67 (3-4): 179–184.

8. Gębicki C., Szwedo J. 1998. New localities of the species of the genus Cicadella Latreille, 1817 in eastern Asia. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 8-9: 147–151.

7. Szwedo J., Gębicki C. 1998c. Cicadella lasiocarpae Ossiannilsson, 1981 (Homoptera, Cicadodea: Cicadellidae) new to Polish fauna. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 8-9: 93–98.

6. Szwedo J., Gębicki C., Wegierek P. 1998. Leafhopper communities (Homoptera, Auchenorrhyncha) of selected peat-bogs in Poland, Annals of the Upper Silesian Museum, Natural History, 15: 154–176.

5. Szwedo J. 1996. Balclutha calamagrostis Oss. (Homoptera, Cicadellidae) – a new species to Poland. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 6-7: 243–246.

4. Szwedo J. 1995. New locality of Opsius stactogalus Fieb. (Homoptera, Cicadellidae: Deltocephalinae) in Poland, as the component of the anthropogenic biotopes. Acta biologica silesiana, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1477, Katowice, 27 (44): 59–63.

3. Gębicki C., Szwedo J. 1994. O występowaniu Apterygida media (Hagenb.) (Dermaptera, Forficulidae) w Pszczyńskim Parku Krajobrazowym [On the occurrence of Apterygidia media (Hagenb.) (Dermaptera: Forficulidae) in Pszczyna Landscape Park]. Acta entomologica silesiana, 2 (2): 31–32. (In Polish).

2. Szwedo J. 1992. Piewiki (Homoptera, Auchenorrhyncha) wybranych zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego. [Planthoppers and leafhoppers of selected plant communites of the Ojców National Park] Prądnik, Prace Muzeum im. W. Szafera, 5: 223–233. (In Polish with English abstract).

1.  Gębicki C., Szwedo J. 1991. Speudotettix montanus sp. nov. (Homoptera, Cicadellidae) from Bieszczady. Acta biologica silesiana, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1184, Katowice, 18 (35): 17–21.

Książki i rozdziały w książkach /monografiach / Books and book chapters

25. Szadziewski R., Szwedo J., Sontag E. 2016. Znaczenie inkluzji zwierzęcych w paleore-konstrukcjach klimatu, ekologii lasów bursztynowych oraz identyfikacji bursztynów [Significance of animal inclusions in paleoreconstructions of climate, ecology of amber forests and identification of ambers]: 42–51. In: GAZDA L. (ed.) Lubelski bursztyn, 226 pp., Stellarium, Kraków. (In Polish). 

24. Szwedo J., Kania I. 2015. Rekonstrukcje klimatyczne na podstawie inkluzji / Climatic reconstructions based on inclusions. Amber news review 2014/2015, World Amber Council, Gdańsk, Poland, 2015, pp. 6–21. Mayor’s Office for City Promotion, City Hall of Gdańsk. ISBN 978-83-938097-0-8 

23. Szwedo J., Sontag E. 2015. Czy handel inkluzjami jest zagrożeniem dla badań naukowych? / Is the amber inclusions trade jeopardizing scientific research? Amber news review 2014/2015, World Amber Council, Gdańsk, Poland, 2015, pp. 29–43. Mayor’s Office for City Promotion, City Hall of Gdańsk. ISBN 978-83-938097-0-8 

22. Gębicki C., Świerczewski D., Szwedo J. 2013. Planthoppers and Leafhoppers of Poland (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Systematics, Check-list, Bionomy. The Monograph. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 21-22: 1–245.

21. Szwedo J., Azar D., Nohra J. 2013. First record of Perforissidae from the Lower Cretaceous Lebanese amber (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea). pp. 145–163. In: Azar D., Engel M.S., Jarzembowski E., Krogmann L., Nel A. and Santiago-Blay J. (Eds.), Insect Evolution in an Amberiferous and Stone Alphabet. Proceedings of the 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber. Brill, Leiden-Boston. ISBN 9789004210707; e-ISBN 9789004210714

20. Drohojowska J., Szwedo J. 2013b. Gapenus rhinariatus gen. sp. n. from the Lower Cretaceous amber of Lebanon (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae). pp. 99–110. In: Azar D., Engel M.S., Jarzembowski E., Krogmann L., Nel A. and Santiago-Blay J. (Eds.), Insect Evolution in an Amberiferous and Stone Alphabet. Proceedings of the 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber. Brill, Leiden-Boston. ISBN 9789004210707; e-ISBN 9789004210714

19. Szwedo J. 2012. Życie w eoceńskich lasach bursztynowych / Life in the Eocene forests. World Amber Council Seminar. Gdańsk the World Amber Capital, Gdańsk, May 18-19, 2012. pp. 60–74. Mayor’s Office for City Promotion, City Hall of Gdańsk. ISBN 978-83-928097-7-7

18.  Szwedo J., Sontag E. 2009. The traps of the ‘amber trap’. Amber-trapped insects trap scientists with enigmas, pp. 155–169. In: Berning B., Podenas S. (Eds.), Amber: Archive of the deep time. Denisia, 26, zugleich Kataloge der oberösterreichischen Landesmuseen Neue Serie 86. 294 pp. Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen. ISBN 9783854742043; 3854742045

17. Bechly G., Szwedo J. 2007. Coleorrhyncha: moss bugs. pp. 313–317. In: Martill D.M., Bechly G., Loveridge R.F. (Eds.), The Crato Fossil Beds of Brazil: Window into an Ancient World. Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511535512.012; ISBN 9780521858670

16. Szwedo J. 2007c. Fulgoromorpha: planthoppers. pp. 297–313. In: Martill D.M., Bechly G., Loveridge R.F. (Eds.), The Crato Fossil Beds of Brazil: Window into an Ancient World. Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511535512.012; ISBN 9780521858670

15. Menon F., Heads S., Szwedo J. 2007. Cicadomorpha: cicadas and relatives. pp. 283–297. In: Martill D.M., Bechly G., Loveridge R.F. (Eds.), The Crato Fossil Beds of Brazil: Window into an Ancient World. Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511535512.012; ISBN 9780521858670

14. Świdnicka E., Szwedo J. 2006. Heinrich Rober Goeppert’s collection housed in the Department of Palaeozoology, Zoological Institute, Wrocław University. pp. 220–223. In: Kosmowska-Ceranowicz B., Gierłowski W. (Eds.), Amber – Views. Opinions. Scientific seminars AMBERIF – International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones 1994–2005. The International Amber Association, The Museum of the Earth of the Polish Academy of Sciences, Gdańsk International Fair Co. Gdańsk – Warszawa. 1–243. ISBN 83-912894-1-9

13. Szwedo J., Bourgoin Th., Lefebvre F. 2004. Fossil Planthoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha) of the World. An annotated catalogue with notes on Hemiptera classification. Studio 1, Warszawa. pp. 1–199+8 Pls.; ISBN 83-912236-8-X 

12. Szwedo J. 2004i. Aphrophora similis Lethierry, 1888. Piewiki Hemiptera. ‘Auchenorrhyncha’, Fulgoromorpha et Cicadomorpha. In: Głowaciński Z., Nowacki J. (Ed.), Polska Czerwona Lista Zwierząt, II. Bezkręgowce [Polish Red Book of Animals, II. Invertebrates], 79–80. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ISBN 83-88934-60-0

11. Szwedo J. 2004h. Aphrophora major Uhler, 1896. Piewiki Hemiptera. ‘Auchenorrhyncha’, Fulgoromorpha et Cicadomorpha. In: Głowaciński Z., Nowacki J. (Ed.) Polska Czerwona Lista Zwierząt, II. Bezkręgowce [Polish Red Book of Animals, II. Invertebrates], 78–79. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ISBN 83-88934-60-0

10. Szwedo J. 2004g. Cicadetta podolica (Eichwald, 1830). Piewiki Hemiptera. ‘Auchenorrhyncha’, Fulgoromorpha et Cicadomorpha. In: Głowaciński Z., Nowacki J. (ed.) Polska Czerwona Lista Zwierząt, II. Bezkręgowce [Polish Red Book of Animals, II. Invertebrates], 77–78. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ISBN 83-88934-60-0

9.  Banaszak J., Bernard R., Błaszak C., Buchholz L., Buczyński P., Buszko J., Bystrowski C., Celary W., Czachorowski S., Czechowska W., Czechowski W., Dobosz R., Dyduch-Falniowska A., Głowaciński Z., Gorczyca J., Gutowski J., Hajdamowicz I., Jażdżewska T., Klasa A., Kłonowska-Olejnik M., Konwerski S., Kownacki A., Koralewska-Batura E., Krzywosz T., Kubisz D., Liana A., Malkiewicz A., Maltz T.K., Mazur M., Mielewczyk S., Mikołajczyk W., Nowacki J., Oleksa A., Ossowska M., Palaczyk A., Pawłowski J., Piechocki A., Pokryszko B., Przybyłowicz Ł., Radchenko A., Rossa R., Rozwałka R., Sienkiewicz P., Skibińska E., Soszyński B., Stańska M., Starzyk J.R., Stępczak K., Sulikowska A., Szpila K., Szwałko P., Szwedo J., Ścibior R., Śmietana P., Tończyk G., Wanat M., Wiedeńska J., Wiktor A., Wiśniowski B., Witkowski Z., Zając K. 2002. Suplement. Pluskwiaki Hemiptera. In: Głowaciński Z. (Ed.), Czerwona Lista zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem [Red list of threaten and endangered animals]. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 1–74. ISBN 83-901236-8-1; 83-88934-21-X

8.  Drohojowska J., Gorczyca J., Wegierek P., Wojciechowski W., Szwedo J. 2002. Pluskwiaki Hemiptera. pp. 112–114. In: Głowaciński Z. (Ed.), Czerwona Lista zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem [Red list of threaten and endangered animals]. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ISBN 83-901236-8-1; 83-88934-21-X

7. Szwedo J. 2001c. Subordo (podrząd) Auchenorrhyncha – piewiki. In: Gutowski J.M., Jaroszewicz B. (Ed.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy. IBL Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa. 109–112. (In Polish). ISBN 83-87647-22-5

6. Szwedo J. 2002b. Ulopidae of the Palaearctic – the state of the art (Hemiptera: Clypaeorrhyncha: Membracoidea). In: Holzinger W. (Ed.), Zikaden – Leafhoppers, Planthoppers and Cicadas (Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha). Denisia, 04, zugleich Kataloge des OÖ. Landesmuseums Linz, Neue Folge Nr. 176: 249–262.

5. Stroiński A., Szwedo J. 2002. An overview of Fulgoromorpha and Cicadomorpha in East African copal (Hemiptera). In: Holzinger W. (Ed.), Zikaden – Leafhoppers, Planthoppers and Cicadas (Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha). Denisia, 04, zugleich Kataloge des OÖ. Landesmuseums Linz, Neue Folge Nr. 176: 57–66.

4. Szwedo J. 2002a. Amber and amber inclusions of planthoppers, leafhoppers and their relatives (Hemiptera, Archaeorrhyncha et Clypaeorrhyncha). In: Holzinger W. (ed.), Zikaden – Leafhoppers, Planthoppers and Cicadas (Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha). Denisia, 04, zugleich Kataloge des OÖ. Landesmuseums Linz, Neue Folge Nr. 176: 37–56.

3. Szwedo J., Gębicki C., Kulicka R. 2001b. Subordo Auchenorrhyncha, Homoptera, Alf–Wings (Homopteran bugs). p. 48. In: Kosmowska-Ceranowicz B. (Ed.), The Amber treasure Trove. Part I. The Tadeusz Giecewicz ’s collection at the Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences, Warsaw. ISBN 83-911294-7-0

2. Szwedo J., Gębicki C., Kulicka R. 2001a. Piewiki Auchenorrhyncha, Homoptera, Pluskwiaki równoskrzydłe. p. 48. In: Kosmowska-Ceranowicz B. (Ed.), Bursztynowy skarbiec. Katalog kolekcji Tadeusza Giecewicza w zbiorach Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Sadyba, Warszawa. (In Polish). ISBN 83-911294-6-2

1. Szwedo J. 2001. Piewiki Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). [Planthoppers and leafhoppers of the Kraków-Wieluń Upland]. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 309–313. (In Polish).


Inne / others

23. Szwedo J. 2016 [Review of] Rappsilber I. 2016. Fauna und Flora des Bitterfelder Bernsteinwaldes. Eine Auslistung der bis 2014 publizierten Organismentaxa aus dem Bitterfelder Bernstein. Ampyx-Verlag, Dr. Andreas Stark, Halle (Saale). 78 ss. / pp. ISBN 978-3-932795-38-1, 297×210 mm, okładka broszurowa / soft bound. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 39: 38–39.

22. Szwedo J. 2016. Siódma międzynarodowa konferencja nt. kopalnych owadów, stawonogów i bursztynu Fossils X3, 26 kwietnia – 1 maja, Narodowe Muzeum Szkocji, Edynburg, Szkocja, Wielka Brytania / 7th International Conference on Fossil Insects, Arthropods and Amber, Fossils X3, 26 April – 1 May, National Museum of Scotland, Edin-burgh, Scotland, U.K. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 39: 33–34.

21. Wang B., Szwedo J. 2016. Wyprawa do strożytnego lasu desczowego / A trip to the ancient tropical rainforest. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 39: 28–30.

20. Szwedo J. 2016. Honorowe członkostwo dla Ryszarda Szadziewskiego / Honorary membership to Ryszard Szadziewski. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 38: 7.

19. Bojarski B. Szwedo J. 2016. Skarby ukryte w okruchach bursztynu, czyli paleontologia na plaży / Treasures hidden in amber slivers, or palaeontology on the beach. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 38: 33-38. 

18. Sontag E., Szadziewski R., Szwedo J. 2015. Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim – promocja i nauka / Museum of Amber Inclusion, University of Gdańsk – exibition and science. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 37: 38–39.

17. Szadziewski R., Sontag E., Szwedo J., Krzemiński W. 2015. 30 lat z owadami kopalnymi (1985-2015) / 30 years with fossil insects (1985-2015). Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 37: 22–27.

16. Szwedo J., Azar D. 2014. Fossils X3—Szósty Międzynarodowy Kongres poświęcony owadom kopalnym, stawonogom i bursztynowi, 14-18 kwietnia 2013, Byblos i Fanar, Liban / Fossils X3—The 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber, 14-18 April, 2013, Byblos and Fanar, Lebanon. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 36: 27–29.

15. Szwedo J., Szadziewski R. 2014. Czy markowa nazwa bursztyn bałtycki jest zagrożona? / Is the Baltic amber brand name threatened? pp. 6–12 in: World Amber Council Seminar. Gdańsk the World Amber Capital, Gdańsk, May 17-18, 2013. Mayor’s Office for City Promotion, City Hall of Gdańsk. ISBN 978-83-938097-0-7

14. Szwedo J. 2011. [Review of] Penney, David, 2008. Dominican amber spiders. A comparative palaeontological-neontological approach to identification, faunistics, ecology and biogeography. Siri Scientific Press, Manchester, UK. 176 pp. ISBN 978-0-9558636-0-8. Soft cover, colour and greyscale figures. Cena/Price 30 GBP. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 33: 34–35.

13. Szwedo J. 2011. [Review of] Penney, David, (Editor), 2010. Biodiversity of fossils in amber from the major World deposits. 304 strony; 24×16.5 cm, twarda oprawa, kolor, hard cover, full colour throughout. ISBN 978-0-9558636-4-6. Cena/Price 85 GBP. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 33: 31–33.

12. Szwedo J. 2011. [Review of] Coppinger, Camille, 2009. Ambre. Memoire du temps. Thalia Edition, Paris. 324 strony, 21.6×28 cm. Twarda oprawa, Kolor, hard cover, full colour throughout. ISBN 978-2-35-278-047-2. Cena/Price 49 €. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 33: 29–31.

11. Szwedo J. 2010. [Review of] Berning B., Podenas S. (Eds.), 2009. Amber. Archive of Deep Time. Denisia 26, zugleich Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseeen Neue Serie 86. Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseeen. ISSN: 1608-8700 / ISBN: 978-3-85474-204-3 (Hardcover). EUR 40. Bursztynisko, Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 32: 37−38.

10. Szwedo J. 2010. Was umbrella pine Sciadopitys the parent plant of Baltic amber resin? Bursztynisko, Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 32: 21−27.

9. Szwedo J., Kowalewska M., Gębicki C. 2009. Broken inclusions of insects as important source of information on their morphology. Bursztynisko, Bilingual Newsletter of the International Amber Association, Special Edition – The role of Gdańsk in amber inclusion research, 31: 51–55.

8. Szwedo J., Iwan D. 2008. To survive or to flourish? Status and role of natural history museums in the biodiversity research. In: Borowiec L., Tarnawski D. (eds.), The importance of natural history museum of taxonomy. Polish Taxonomic Monographs, 15: 55–69.

7. Szwedo J. 2007. Taxonomy and EDIT – Toward European Distributed Institute of Taxonomy. Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy. Proceedings of the 8th Conference of the Polish Taxonomical Society, Wiechlice 18-20 May 2007. Supplement, 14: 11–33.

6. Szwedo J., Kowalewska M., Gębicki C. 2007. Inkluzje Protodikraneurini trib. nov. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM. / Inclusions of Protodikraneurini (Hemiptera: Cicadellidae) in the Eocene Baltic amber and research using SEM technique. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 27: 18–21, 41–43.

5. Szwedo J. 2007. Fossil resins from the Lower Cretaceous of Lebanon and Early Eocene of France – presentations during seminar Amberif 2007. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 27: 16.

4. Brożek J., Szwedo J., Gaj D., Pilarczyk S. 2003. Former and current views on the classification of the bugs (Insecta, Hemiptera). Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy, (Supplement): 85–110.

3. Szwedo J., Stroiński A. 2001. New data on fossil Ptychoptilini (Hemiptera: Fulgoroidea: Achilidae) from the Eocene Baltic amber. Prace Muzeum Ziemi, 46: 124.

2. Szwedo J. 2003. Kopalni przedstawiciele Fulgoromorpha (Insecta: Hemiptera) – katalog z komentarzem. [Fossil representatives of planthoppers – a catalogue with comments.] Działalność naukowa. Wybrane zagadnienia. Polska Akademia Nauk, 15: 54–56.

1. Szwedo J. 1996. XX Międzynarodowy Kongres Entomologiczny, Florencja, 1996 [XX International Congress of Entomology, Florence, 1996]. Acta entomologica silesiana, 4 (1-2): 33–34.

Prace popularno-naukowe / Popular

13. Szwedo J. 2014. Niedocenieni zwycięzcy. Academia 4 (40): 31-33. http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-biologiczne/item/1253-niedocenieni-zwyciezcy [ Underrated Champions. Academia 4 (44): 31–33. http://www.science-online.pl/nasze-teksty/nauki-biologiczne/item/424-underrated-champions]

12. Szwedo J. 2001. Jak rozwijają się larwy cykad (Hemiptera, Cicadidae). Notatki entomologiczne, 2 (2): 41–47. (In Polish).

11. Gębicki C., Szwedo J. 2000. Owady Polski. Klucz i atlas. Kubajak, Krzeszowice. 182 pp. ISBN-83-87971-19-7 (In Polish).

10. Szwedo J. 1998. Zwierzęta rejonu Morza Bałtyckiego – zwierzęta Górnego Śląska. Podobieństwa i różnice faunistyczne. Środowisko Morza Bałtyckiego. Suplement. Śląsk – integralny element środowiska zlewni Morza Bałtyckiego. The Baltic University Secretariat, Uppsala University, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice: 41–52. (In Polish).

9. Szwedo J. 1998. Poznawanie przyrody na wyrobiskach. Problemy środowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, 6: 175–192. (In Polish).

8. Cieślik J., Szwedo J., Wilczek Z. 1998. Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna po rezerwacie leśnym “Grapa” w Żywcu. Żywiec, Agencja Reklamowa „PORAN”, Bielsko–Biała, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Żywcu. 62 pp. ISBN-83-905346-6-5 (In Polish).

7. Kobarski H., Szwedo J., Wilczek Z. 1996. Ścieżka dydaktyczna w grupie Klimczoka Beskidu Śląskiego, Nadleśnictwo Bielsko, Bielsko–Biała. 65 pp. ISBN-83-905346-0-6 (In Polish).

6. Orczewska A., Szwedo J. 1996. Biocenotyczne funkcje martwych drzew w środowiskach leśnych. AURA, 11: 5–9. (In Polish).

5. Szwedo J., Wika S. 1996. Rola “nieużytków” w zachowaniu bogactwa przyrody oraz zagrożenia środowiska wynikające z procederu wypalania traw. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, WBiOŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec, 21: 49–55. (In Polish).

4. Rostański A., Szwedo J. 1996. Tygrzyk paskowany – chroniony i rzadki pająk na Górnym Śląsku. Przyroda Górnego Śląska, 3: 12. (In Polish).

3. Szwedo J., Woźniak G. 1996. Środowisko przyrodnicze wyrobisk popiaskowych. Eko–wizje. Śląski biuletyn ekologiczny, 1 (8): 10–11. (In Polish).

2. Szwedo J., Woźniak G., Kubajak A., Wyparło H., Rak W. 1995. Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych kopalni piasku “Szczakowa” S.A., Wydawnictwo „Planta”, Jaworzno–Szczakowa. 72 pp. ISBN 83-903466-3-X (In Polish).

1. Szwedo J. 1994. Wiwaryjna hodowla bezkręgowców. In: Hodowle w szkolnej pracowni i ich wykorzystanie w nauce ekologii. Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży, Stowarzyszenie Ekologiczne „Głos Natury”. pp. 5–51. ISBN-83-902753-1-7 (In Polish).


 

Wystąpienia i abstrakty kongresowe / Presentations and congress abstracts
 
 

93. Szwedo J. 2017. Epizody w historii pluskwiaków (Hemiptera). XXV Jublileuszowa Konferencja Mszyce i inne pluskwiaki, Katowice-Kochcice, 24-27 kwietnia 2017. książka abstraktów, 21. (wykład plenarny) 

  92.  Stroiński A., Szwedo J. 2017. Tropiduchidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) eoceńskiego bursztynu bałtyckiego.
         XXV Jublileuszowa Konferencja Mszyce i inne pluskwiaki, Katowice-Kochcice, 24-27 kwietnia 2017.
          książka abstraktów, 35. (referat) 
 

91. Szwedo J., Pielowska A. 2017. HeFo - Hemiptera Fossils Database – beginnings and state of the art. XXV Jublileuszowa Konferencja Mszyce i
inne pluskwiaki, Katowice-Kochcice, 24-27 kwietnia 2017. książka abstraktów, 44. (referat) 

90. Szwedo J., Pielowska A. 2017. HeFo - Hemiptera Fossils Database – beginnings and state of the art. Palaeoentomological Conference “Insects
in fossil record” and 34th Meeting of Palaeoentomological Section, Polish Entomological Society. [talk]

89. Szwedo J. 2017. Hemiptera stories preserved in fossil resins. Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (DGaaE),
Österreichischen Entomologischen Ge-sellschaft (ÖEG), Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft Entomologentagung, 13.03.-16.03.2017,
Freising. Program and Abstracts, 55. [talk, keynote] 

88. Szadziewski R., Dominiak P., Urbanek A., Szwedo J. 2016. Fossil record and evolution of haematophagy in biting midges (Diptera: Ceratopogonidae). 20th Conference E-SOVE “When vectors collides with cultures: ‘antropo-vector ecology’ – who is controlling who?”. Lisbon - Portugal, 3rd-7th October 2016: 166. ISBN: 978-90-8686-291-7; e-ISBN 978-90-8686-837-7; doi: 103920/978-90-8686-837-7  

87.  Wang B., Szwedo J. 2016. The fossil record of Sternorrhyncha. XXVth International Congress of Entomology, Orlando, Florida, USA, September 25-30, 2016. Symposium: Synthesis in Sternorrhyncha Systematics. 384. doi: 10.1603/ICE.2016.107864; https://esa.confex.com/esa/ice2016/meetingapp.cgi/Paper/107864 

86. Szwedo J. 2016. Events in evolution of the Hemiptera. Recent Advances in Entomological Systematics - Workshop on Advances of Leafhopper Systematics & Biodiversity, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, China, 12-13.09.2016. [plenary lecture] 

85. Szwedo J. 2016. Mesozoic Fulgoromorpha and Cicadomorpha of Europe. 23rd Central European Auchenorrhyncha Meeting, Pokrzywna, 2-4.09.2016. [talk]

84. Szwedo J. 2016. Eocene Cixiidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) of Europe. 23rd Central European Auchenorrhyncha Meeting, Pokrzywna, 2-4.09.2016. [poster]

83. Brysz A.M., Szwedo J. 2016. Eocene Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) from European deposits. 23rd Central European Auchenorrhyncha Meeting, Pokrzywna, 2-4.09.2016. [poster]

82. Brysz A., Szwedo J. 2016. Wax and wane of Baltic amber Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha). 7th International Conference on fossil insects, arthropods and amber, Fossils X3, 26 April – 1 May, National Museum of Scotland, Edinburgh: 69.

81. Szwedo J. 2016. Unity, diversity and conformity of bugs (Hemiptera). 7th International Conference on fossil insects, arthropods and amber, Fossils X3, 26 April – 1 May, National Museum of Scotland, Edinburgh: 55.

80. Yap S.A., Bourgoin T., Szwedo J., Soulier-Perkins A., Fernando E.S., Gruezo W. SM., Pampolina N.M. 2015. Planthopper-Palm relationships: The case of the Sikaianini (Hemiptera: Fulgoroidea: Derbidae). Programme. Abstracts of Talks and Posters. 7th European Hemiptera Congress and 9th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Seggau Castle / Graz (Austria), July 19th-24th 2015: 88. 

79. SzwedoJ., Sontag E. 2015. Hemiptera in the collection of Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk, Poland. Programme. Abstracts of Talks and Posters. 7th European Hemiptera Congress and 9th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Seggau Castle / Graz (Austria), July 19th-24th 2015: 82. 

78. Szwedo J., Drohojowska J. 2015. Diversity out of the blue – fossil Aleyrodomorpha (Hemiptera: Sternorrhyncha). Programme. Abstracts of Talks and Posters. 7th European Hemiptera Congress and 9th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Seggau Castle / Graz (Austria), July 19th-24th 2015: 81.

77. Stroiński, A. Szwedo J. 2015. Dictyopharidae planthoppers from Madagascar (Fulgoromorpha) – paucity of knowledge or paucity of fauna? Programme. Abstracts of Talks and Posters. 7th European Hemiptera Congress and 9th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Seggau Castle / Graz (Austria), July 19th-24th 2015: 77. 

76. Drohojowska J., Simon E., Szwedo J., Węgierek P. 2015. So small insects, so important record: Fossil Sternorrhyncha in Eocene Baltic amber. Programme. Abstracts of Talks and Posters. 7th European Hemiptera Congress and 9th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Seggau Castle / Graz (Austria), July 19th-24th 2015: 34. 

75. Szwedo J. 2015. Czerwona Królowa, Błazen i ewolucja Hemiptera. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych naukowców Arthropod 2015. Katowice, 28-31 maja 2015, pp. 16–17. 

74. Drohojowska J., Simon E., Szwedo J., Węgierek P. 2015. Tak niepozorne owady, a tak ważny zapis. Kopalni przedstawiciele Sternorrhyncha w eoceńskim bursztynie bałtyckim / So small insects, so important record. Fossil Sternorrhyncha in Eocene Baltic amber. Bursztynisko. Bilingual Newsletter of the International Amber Association, 37: 27–28.

73. Szadziewski R., Sontag E., Szwedo J. 2015. Znaczenie inkluzji muchówek w rekonstrukcji paleośrodowisk. XXXIV Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „Biologia i systematyka muchówek”. Spała, 24-26 kwietnia 2015 r. Materiały Konferencyjne: 12–13.

72. Szwedo J. 2014. 256 years of research on 330 million of years of the Hemiptera stories. Journées d’automne 2014 de la SFS. L’Arbre du Vivant, 30 ans de Systématique, 26-28 novembre 2014, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris.

71. Szwedo J., Kania I. 2014. Climatic reconstructions and amber inclusions. The Second International Summit Forum of Amber. Fushun, Liaoning Province, China, 10.09.2014. [talk]

70. Szwedo J. 2014. Life in the Palaeogene amber forests. 8th International Congress of Dipterology, 25th International Senckenberg Conference. Potsdam, 10-15.8.2014. Abstracts, p. 364.

69. Szwedo J., Sontag E. 2014. Czy handel inkluzjami jest zagrożeniem dla badań naukowych? / Is the amber inclusions trade jeopardizing scientific research? World Amber Council Seminar. Gdańsk the World Amber Capital, Gdańsk, May 23-24, 2014.

68. Szwedo J., Kania I. 2014. Rekonstrukcje klimatyczne na podstawie inkluzji / Climatic reconstructions based on inclusions. World Amber Council Seminar. Gdańsk the World Amber Capital, Gdańsk, May 23-24, 2014.

67. Yap S.A., Bourgoin T., Szwedo J. 2013. Tegmina patterns and classifications of Derbidae (Hemiptera: Fulgoroidea) – phylogeny of the Sikaianini Distant, 1907. Program and Abstracts. 14th International Auchenorrhyncha Congress and 8th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Northwestern A&F University, Yangling, China, 8-12 July, 2013, pp. 102–103.

66. Wang R.R., Szwedo J., Stroiński A., Liang A.P., Bourgoin T. 2013. From venation to classification – models and tests on Tropiduchidae (Hemiptera, Fulgoromorpha). Program and Abstracts. 14th International Auchenorrhyncha Congress and 8th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Northwestern A&F University, Yangling, China, 8-12 July, 2013, pp. 92–93.

65. Wang B., Szwedo J. 2013. Jurassic Clypeata (Hemiptera: Cicadomorpha) from China. Program and Abstracts. 14th International Auchenorrhyncha Congress and 8th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Northwestern A&F University, Yangling, China, 8-12 July, 2013, pp. 90–91.

64. Szwedo J. 2013. Red Queen or Court Jester – who is pulling the strings of the Hemiptera evolution? Program and Abstracts. 14th International Auchenorrhyncha Congress and 8th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Northwestern A&F University, Yangling, China, 8-12 July, 2013, pp. 81–83.

63. SzwedoJ., Li S., Dong R. 2013. New planthoppers from the Lower Cretaceous of China and their relationships (Hemiptera: Fulgoromorpha). Program and Abstracts. 14th International Auchenorrhyncha Congress and 8th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Northwestern A&F University, Yangling, China, 8-12 July, 2013, pp. 79–80.

62. Soulier-Perkins A., Stroiński A., Szwedo J. 2013. Where will the lophopid’s fossils be placed with the morphology-based phylogeny of the family (Hemiptera: Fulgoromorpha: Lophopidae)? Program and Abstracts. 14th International Auchenorrhyncha Congress and 8th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Northwestern A&F University, Yangling, China, 8-12 July, 2013, pp. 70–71.

61. Bourgoin T., Wang R.R., Stroiński A., Szwedo J. 2013. Venation patterns in planthoppers: recognition strategies and standardized terminology (Hemiptera: Fulgoromorpha). Program and Abstracts. 14th International Auchenorrhyncha Congress and 8th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, Northwestern A&F University, Yangling, China, 8-12 July, 2013, pp. 2–4.

60. Szwedo J., Kania I. 2013. Fossilized barcodes – Wing Interference Patterns present also in the fossils. Abstract Book. The 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber, Byblos – Lebanon, 14th - 18th April 2013, pp. 84–85.

59. Szwedo J., Drohojowska J. 2013. Youth over adulthood? Whiteflies classification 100 year after (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae). Abstract Book. The 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber, Byblos – Lebanon, 14th - 18th April 2013, pp. 82–83.

58. Szwedo J. 2013. Conundrum of ‘Cixiidae-like’ planthoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha). Abstract Book. The 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber, Byblos – Lebanon, 14th - 18th April 2013, pp. 18–19.

57. Szwedo J. 2013. Twisting pathways of the Hemiptera evolution. Abstract Book. The 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber, Byblos – Lebanon, 14th - 18th April 2013, pp. 5–6.

56. Szwedo J., Wang B., Zhang H. 2013. The Eocene Fushun amber - known and unknown. In: KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., GIERŁOWSKI W., SONTAG E. (eds.), International Amber Research Symposium Amberif 2013 - The Amber. Research—Collections—The Market, Gdańsk, Poland, 22-23 March 2013, pp. 33–37. Gdańsk International Fair Co.

55. Nel A., Prokop J., Nel P., Grandcolas P., Huang D.Y., Szwedo J. 2012. Paraneoptera: Traits and evolution of wing venation pattern. XXIVth International Congress of Entomology, August 19-25, Daegu, Korea. Abstracts, p. S106TU07.

54. Wang R.R., Stroiński A., Szwedo J., Bourgoin T. 2012. What really are Tropiduchidae (Hemiptera, Fulgoromorpha)? What tell us the tegmina venation patterns. Sixth European Hemiptera Congress. Programme and Abstracts. 25-29 June 2012, Blagoevgrad, Bulgaria, p. 110. Pensoft. Sofia–Moscow.

53. Szwedo J., Stroiński A. 2012. Lights and shades of fossil Tropiduchidae (Hemiptera: Fulgoromorpha). Sixth European Hemiptera Congress. Programme and Abstracts. 25-29 June 2012, Blagoevgrad, Bulgaria, p. 103. Pensoft. Sofia–Moscow.

52. SzwedoJ. 2012. Planthoppers and leafhoppers of the late Eocene/Early Oligocene deposits of Isle of Wight, UK. Sixth European Hemiptera Congress. Programme and Abstracts. 25-29 June 2012, Blagoevgrad, Bulgaria, p. 102. Pensoft. Sofia–Moscow.

51. Szwedo J. 2012. Extant genera in the fossil record – biases and constraints. Sixth European Hemiptera Congress. Programme and Abstracts. 25-29 June 2012, p. 101. Blagoevgrad, Bulgaria. Pensoft. Sofia–Moscow.

50. Szwedo J., Stroiński A. 2012. Jurassic Coleorrhyncha (Hemiptera) of Europe. Sixth European Hemiptera Congress. Programme and Abstracts. 25-29 June 2012, Blagoevgrad, Bulgaria, p. 101. Pensoft. Sofia–Moscow.

49. Szwedo J. 2011. Coleorrhyncha of the European Jurassic. Jurassica IX, Małogoszcz, 06 - 08 September 2011. Conference Materials, pp. 123–124. Polish Gological Society, Polish Working Group of the Jurassic System.

48. Szwedo J. 2011. Rodzaje w paleoentomologii – definicje i znaczenie [Genera in the palaeoentomology – definitions and significance]. IInd Congress of Polish Taxonomy and Xth Konference of Polish Taxonomical Society, Lasocin, 30 May - 2 June 2011. Taxonomy – a tool to recognize the biodiversity of our planet. Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Taksonomiczne. Biologica Silesiae, Wrocław, pp. 23–24. ISBN 978-83-61764-20-5

47. Szwedo J. 2010. To the problem of the genus in fossil record. The 5th International Conference on Fossil Insects, The 5th International Conference on Fossil Insects, The 4th World Congress on Amber Inclusions, The 4th International Meeting on Continental Palaeoarthropodology, Capital Normal University, Beijing, China, August 20 - 25, 2010, pp. 175–176. Capital Normal University, Beijing, China.

46. Szwedo J., Li S., Wang B., Ren D. 2010. Mesozoic and Cenozoic Fulgoromorpha (Hemiptera) from China. The 5th International Conference on Fossil Insects, The 4th World Congress on Amber Inclusions, The 4th International Meeting on Continental Palaeoarthropodology, Capital Normal University, Beijing, China, August 20 - 25, 2010, pp. 173–174. Capital Normal University, Beijing, China.

45. Lin Q.B., Szwedo J., Huang D.Y., Stroiński A. 2010. New representative of ‘higher’ Fulgoroidea (Hemiptera: Fulgoromorpha) from the Eocene deposits of Yunnan, China. The 5th International Conference on Fossil Insects, The 4th World Congress on Amber Inclusions, The 4th International Meeting on Continental Palaeoarthropodology, Capital Normal University, Beijing, China, August 20 - 25, 2010, pp. P44. Capital Normal University, Beijing, China.

44. Wang B., Szwedo J., Zhang H.C., Yan F. 2010. New froghoppers from the Jurassic of China and their phylogenetic significance (Insecta: Hemiptera: Cercopoidea). The 5th International Conference on Fossil Insects, The 4th World Congress on Amber Inclusions, The 4th International Meeting on Continental Palaeoarthropodology, Capital Normal University, Beijing, China, August 20 - 25, 2010, p. 76. Capital Normal University, Beijing, China.

43. Szwedo J. 2010. Some Fulgoromorpha and Cicadomorpha (Hemiptera) from the Palaeogene deposits of France. The 5th International Conference on Fossil Insects, The 4th World Congress on Amber Inclusions, The 4th International Meeting on Continental Palaeoarthropodology, Capital Normal University, Beijing, China, August 20 - 25, 2010, pp. 71–72. Capital Normal University, Beijing, China.

42. Li S., Wang Y., Ren D., Szwedo J., Hong P. 2010. Froghoppers, Leafhoppers, Planthoppers and Their Allies from the Mesozoic of Northeastern China (Hemiptera: Cicadomorpha and Fulgoromorpha). The 5th International Conference on Fossil Insects, The 4th World Congress on Amber Inclusions, The 4th International Meeting on Continental Palaeoarthropodology, Capital Normal University, Beijing, China, August 20 - 25, 2010, pp. 56–57. Capital Normal University, Beijing, China.

41. Wang B., Szwedo J., Zhang H., Fang Y. 2010. New froghoppers from the Jurassic of China and their phylogenetic significance (Insecta: Hemiptera: Cercopoidea). 13th International Auchenorrhyncha Congress, 7th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Significance, 28th of June - 2nd of July 2010, Vaison-la-Romaine, France, pp. 146–148. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, Département de Vaucluse.

40. Szwedo J. 2010. Fulgoromorpha and Cicadomorpha (Hemiptera) from the Palaeogene of France. 13th International Auchenorrhyncha Congress, 7th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Significance, 28th of June - 2nd of July 2010, Vaison-la-Romaine, France, pp. 142–143. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, Département de Vaucluse.

39. Szwedo J. 2010. At the roots of Fulgoroidea – Jurassic and Cretaceous planthoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha). 13th International Auchenorrhyncha Congress, 7th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Significance, 28th of June - 2nd of July 2010, Vaison-la-Romaine, France, pp. 34–36. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, Département de Vaucluse.

38. Li S., Wang Y., Ren D., Szwedo J., Pang H. 2010. Froghoppers, leafhoppers, planthoppers and their allies (Hemiptera: Cicadomorpha et Fulgoromorpha) from the Mesozoic of Northeastern China. 13th International Auchenorrhyncha Congress, 7th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Significance, 28th of June - 2nd of July 2010, Vaison-la-Romaine, France, pp. 32–33. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, Département de Vaucluse.

37. Szwedo J., Bourgoin Th. 2010. A new ‘cixiidae-like’ planthoppers from the Lowermost Eocene Oise amber (Hemiptera: Fulgoromorpha: Fulgoroidea). 13th International Auchenorrhyncha Congress, 7th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Significance, 28th of June - 2nd of July 2010, Vaison-la-Romaine, France, pp. 30–31. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, Département de Vaucluse.

36. Szwedo J., Soulier-Perkins A. 2010. Hopping in Palaeo-World – new proposal for migration routes of Lophopidae (Hemiptera: Fulgoromorpha). 13th International Auchenorrhyncha Congress, 7th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Significance, 28th of June - 2nd of July 2010, Vaison-la-Romaine, France, pp. 28–29. Museum national d’Histoire naturelle, Paris, Département de Vaucluse.

35. Szwedo J., Iwan D. 2008. Przetrwanie czy rozkwit? Status i zadania muzeów przyrodniczych w badaniach bioróżnorodności. [Survival of flourishment? Status and role of natural history museum in biodiversity research]. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego „Znaczenie muzealnych kolekcji przyrodniczych dla taksonomii”. Katedra Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Taksonomiczne, Cieszyn, 19 - 21.05.2008.

34. Szwedo J., Kowalewska M. 2007. Lalacidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) z dolno-kredowej formacji Crato w Brazylii – nowe dane i badania w SEM / Lalacidae of the Lower Cretaceous Crato Formation in Brazil – new data and Investigations under SEM. Inclusion – Wrostek. Palaeoentomological Newsletter and Workshop, 34: 8.

33. Szwedo J. 2007. ‘Prawdziwe Cixiidae’, ‘jak-Cixiidae’ (Hemiptera: Fulgoromorpha) – ucieczka z „pułapki autapomorfii”? / ‘True Cixiidae’, ‘cixiidae-like’ (Hemiptera: Fulgoromorpha – escape from autapomorphy trap. Inclusion – Wrostek. Palaeoentomological Newsletter and Workshop, 34: 3–7.

32. Szwedo J. 2007. Paradise Lost? – Cretaceous and Palaeogene diversification of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Extended Abstracts. 4th European Hemiptera Congress, Ivrea (Turin, Italy), 10th - 14th September 2007, pp. 13–14.
SZWEDO J. 2007. Achilidae (Hemiptera: Fulgoroidea) from the Eocene Baltic amber. Extended Abstracts. 4th European Hemiptera Congress, Ivrea (Turin, Italy), 10th - 14th September 2007, pp. 11–12.

31. Bourgoin Th., Szwedo J. 2007. The ‘cixiid-like’ planthopper families (Hemiptera, Fulgoromorpha). Extended Abstracts. 4th European Hemiptera Congress, Ivrea (Turin, Italy), 10th - 14th September 2007, pp. 9–10.

30. Szwedo J. 2007. New Achilidae (Hemiptera: Fulgoroidea) from the Eocene Baltic amber. Book of Abstracts. IV International Congress of Palaeoentomology, III Word Congress on the Amber Inclusions, III International Meeting on Continental Palaeoarthropodology. Vitoria-Gasteiz, Alava, Basque Country, Spain 4 - 9 May 2007, pp. 246–247. Edita Diputación Foral de Álava Departamendo de Cultura, Juventud y Deportes. ISBN987-84-7821-673-4.

29. Kowalewska M., Szwedo J. 2007. Examination of the Baltic amber inclusion surface using SEM microscope. Book of Abstracts. IV International Congress of Palaeoentomology, III Word Congress on the Amber Inclusions, III International Meeting on Continental Palaeoarthropodology. Vitoria-Gasteiz, Alava, Basque Country, Spain 4 - 9 May 2007, 222–223. Edita Diputación Foral de Álava Departamendo de Cultura, Juventud y Deportes. ISBN987-84-7821-673-4.

28. Gębicki C., Szwedo J. 2007. New Protodikraneurini (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae) from the Eocene Baltic amber. Book of Abstracts. IV International Congress of Palaeoentomology, III Word Congress on the Amber Inclusions, III International Meeting on Continental Palaeoarthropodology. Vitoria-Gasteiz, Alava, Basque Country, Spain 4 - 9 May 2007, pp. 216–217. Edita Diputación Foral de Álava Departamendo de Cultura, Juventud y Deportes. ISBN987-84-7821-673-4.

27. Szwedo J. 2007. Paradise lost? – Cretaceous and Palaeogene Fulgoromorpha and Cicadomorpha (Insecta: Hemiptera). Book of Abstracts. IV International Congress of Palaeoentomology, III Word Congress on the Amber Inclusions, III International Meeting on Continental Palaeoarthropodology. Vitoria-Gasteiz, Alava, Basque Country, Spain 4 - 9 May 2007, pp. 176–177. Edita Diputación Foral de Álava Departamendo de Cultura, Juventud y Deportes. ISBN987-84-7821-673-4.

26. Szadziewski R., Szwedo J. 2007. Extant versus extinct genera of insects in the fossil record. Book of Abstracts. IV International Congress of Palaeoentomology, III Word Congress on the Amber Inclusions, III International Meeting on Continental Palaeoarthropodology. Vitoria-Gasteiz, Alava, Basque Country, Spain 4 - 9 May 2007, pp. 172–175. Edita Diputación Foral de Álava Departamendo de Cultura, Juventud y Deportes. ISBN987-84-7821-673-4.

25. Kowalewska M., Szwedo J., Gębicki C. 2006. Inkluzje plemienia Protodikraneurini (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM. Inclusion – Wrostek. Palaeoentomological Newsletter and Workshop, 33: 2–3.
SZWEDO J. 2005e. The evolutionary scenario of Mnemosynini (Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixiidae). Inclusion – Wrostek. Palaeoentomological Newsletter and Workshop, 32: 7–8.

24. Szwedo J. 2005d. Evolutionary and distributional scenario of Bathysmatophorini (Hemiptera: Cicadellidae). Abstracts of Talks and Posters, 12th International Auchenorrhyncha Congress, 6th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, University of California, Berkeley, August 7 - 12, 2005, pp. P-26–P-27.

23. Szwedo J. 2005c. Evolutionary patterns of the Achilidae and their allies (Hemiptera: Fulgoromorpha). Abstracts of Talks and Posters, 12th International Auchenorrhyncha Congress, 6th International Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance, University of California, Berkeley, August 7 - 12, 2005, pp. S-30–S-32.

22. Martins-Neto R.G., Szwedo J. 2005. New data on Fulgoromorpha (Hemiptera) from Lower Cretaceous Santana Formation, Brazil. Fossils X3, Insects – Arthropods – Amber. 3rd International Congress of Palaeoentomology with 2nd International Meeting on Palaeoarthropodology and 2nd World Congress on amber and its inclusions 7th to 11th February 2005, Pretoria, South Africa. Programme and Abstracts, p. 47.

21. Szwedo J. 2005b. Lower Cretaceous Fulgoromorpha (Hemiptera) – their diversity and disparity. Fossils X3, Insects – Arthropods – Amber. 3rd International Congress of Palaeoentomology with 2nd International Meeting on Palaeoarthropodology and 2nd World Congress on amber and its inclusions 7th to 11th February 2005, Pretoria, South Africa. Programme and Abstracts, p. 36.

20. Szwedo J. 2005a. Fossil Achilidae and their significance for the phylogeny and classification of the group (Hemiptera: Fulgoromorpha). Fossils X3, Insects – Arthropods – Amber. 3rd International Congress of Palaeoentomology with 2nd International Meeting on Palaeoarthropodology and 2nd World Congress on amber and its inclusions 7th to 11th February 2005, Pretoria, South Africa. Programme and Abstracts, p. 35–36.

19. Szwedo J. 2004b. New data on fossil Fulgoromorpha (Hemiptera) and their phylogenetic significance. Third European Hemiptera Congress, 8 - 11 June 2004, Saint Petersburg, Russia. Abstracts, pp. 78–80.

18. Szwedo J. 2004a. Distribution of Myerslopiidae (Hemiptera: Cicadomorpha: Myerslopioidea) and its origin. Third European Hemiptera Congress, 8-11 June 2004, Saint Petersburg, Russia. Abstracts, pp. 75–77.

17. Gębicki C., Szwedo J. 2004b. Morphology and classification of the fossil and extant Megophthalminae Kirk. (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae). Third European Hemiptera Congress, 8 - 11 June 2004, Saint Petersburg, Russia. Abstracts, p. 31.

16.. Gębicki C., Szwedo J. 2004a. Origin and evolution of Typhlocybinae – modern views (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae). Third European Hemiptera Congress, 8 - 11 June 2004, Saint Petersburg, Russia. Abstracts, p. 30.

15. Szwedo J. 2003. Taxonomic diversity and fossil record of insects (Hexapoda, Insecta). Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy, (Supplement): 189–190. Streszczenie referatu. I Kongres Taksonomii Polskiej, Wrocław, 18 - 21 września 2003.

14. Szwedo J. 2002b. Ulopidae of Madagascar (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracoidea). Abstracts of Talks and Posters. 11th International Auchenorrhyncha Congress, 5 - 9 August 2002, Potsdam/Berlin, Germany, p. 95.

13. Szwedo J. 2002a. Fossil Achlidae – The state of the art (Hemiptera, Fulgoromorpha). Abstracts of Talks and Posters. 11th International Auchenorrhyncha Congress, 5-9 August 2002, Potsdam/Berlin, Germany, p. 7.

12. Szwedo J., Lefebvre F., Bourgoin T. 2001. An annotated catalogue of fossil planthoppers (Hemiptera: Archaeorrhyncha). Second International Congress of Palaeoentomology, 5 - 9 September 2001, Kraków, Poland, p. 74.

11. Szwedo J. 2001. Fossil Derbidae – the present state of knowledge (Hemiptera: Archaeorrhyncha: Fulgoroidea). Second International Congress of Palaeoentomology, 5 - 9 September 2001, Kraków, Poland, pp. 72–73.

10. Stroiński A., Szwedo J. 2001. Fossil Cixiidae from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Archaeorrhyncha: Fulgoridea). Second International Congress of Palaeoentomology, 5 - 9 September 2001, Kraków, Poland, pp. 70–71.

9. Szwedo J., Stroiński A. 1999. Redescription of Tritophania patruelis Jacobi, 1938 from Eocene Baltic amber (Hemiptera: Nogodinidae). Proceedings of the Xth International Auchenorrhyncha Congress, Cardiff, Wales, 6 - 10.09.1999, [p. 101].

8. Szwedo J., Gębicki C. 1999. Taxonomic and phylogenetic status of the tribe Coloborrhinini Emeljanov (Homoptera, Ulopidae). Proceedings of the Xth International Auchenorrhyncha Congress, Cardiff, Wales, 6 - 10.09.1999, [p. 100].

7. Szwedo J., Webb M.D. 1999. First fossil representatives of Aetalionidae (Homoptera, Membracoidea) from Oligocene/Miocene ambers of the New World. Proceedings of the Xth International Auchenorrhyncha Congress, Cardiff, Wales, 6 - 10.09.1999, [pp. 3–4].

6. Szwedo J. 1999. Auchenorrhyncha in Eocene Baltic amber (Hemiptera). Proceedings of the Xth International Auchenorrhyncha Congress, Cardiff, Wales, 6 - 10.09.1999, [p. 2].

5. Szwedo J., Gębicki C. 1998b. Representatives of Petalocephalini (Homoptera, Cicadellidae: Ledrinae) in Baltic amber. World Congress on Amber Inclusions, 20th - 23th October 1998, Vitoria–Gasteiz, Alava–Araba, Basque Country, p. 165.

4. Szwedo J., Kulicka R. 1998. Auchenorrhyncha (Insecta, Homoptera) in Baltic amber from the collection of the Museum of the Earth, Warsaw. World Congress on Amber Inclusions, 20th - 23th October 1998, Vitoria–Gasteiz, Alava–Araba, Basque Country, p. 97.

3. Szwedo J., Gębicki C. 1998a. On Ulopidae (Homoptera, Cicadomorpha) and their distribution. In: Brunnhofer V., Soldan T. (eds.), Book of Abstracts, VIth European Congress of Entomology, České Budějovice, August 23 - 29, 1998, Sections 1–5, pp. 381–382.

2. Szwedo J. 1998. Leafhopper communities (Homoptera, Auchenorrhyncha) of the psammophilous swards in the excavations of the sand-pit. In: Brunnhofer V., Soldan T. (eds.), Book of Abstracts, VIth European Congress of Entomology, České Budějovice, August 23 - 29, 1998, Sections 6–8, pp. 457–458.

1. Szwedo J., Gębicki C. 1996. Leafhoppers (Homoptera, Auchenorrhyncha) of selected peat-bogs in Poland. Proceedings of the XX International Congress of Entomology, Firenze, Italy, August 25–31, 1996, p. 307.


 
Opisane nowe taksony / New taxa described
 
 

Opisane nadrodziny / Superfamilies described:
1. †Lutevanaphidoidea Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidomorpha)

Opisane rodziny / Families described:
1. †Aviorrhynchidae Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013 (Hemiptera: Euhemiptera)
2. †Huangiopteridae Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Panodonata)
3. †Lutevanaphididae Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Sternorrhyncha: Aphidomorpha)
4. †Neazoniidae Szwedo 2006 (Fulgoromorpha: Fulgoroidea)
5. †Qiyangiricaniidae Szwedo, Wang et Zhang, 2011 (Fulgoromorpha: Fulgoroidea)
6. †Vosegidae Nel et Szwedo, 2011 (Sternorrhyncha: Aphidomorpha)
7. †Weiwoboidae Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Fulgoromorpha: Fulgoroidea)

Opisane podrodziny / Subfamilies described:
1. †Nastlopiinae Gębicki et Szwedo, 2002 (Cicadomorpha: Cicadellidae)

Opisane plemiona / Tribes described:
1. Arjunini Song et Szwedo, 2016 (Fulgoroidea: Dictyopharidae)
2. †Austrini Szwedo et Stroiński, 2010 (Fulgoroidea: Tropiduchidae)
3. †Jantaritambiini Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Tropiduchidae)
4. Patarini Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
5. †Protodikraneurini Gębicki et Szwedo, 2006 (Membracoidea: Cicadellidae)
6. †Waghildini Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Achilidae)
7. †Worskaitini Szwedo, 2008 (Fulgoroidea: Dictyopharidae)
 
Opisane rodzaje / Genera described:
1. †Abraracourcix Stroiński et Szwedo, 2011 (Fulgoroidea: Ricaniidae)
2. †Akmazeina Szwedo, 2009 (Fulgoroidea: Neazoniidae)
3. †Amalaberga Szwedo et Wappler, 2006 (Fulgoroidea: Eurybrachidae)
4. †Ambericarda Szwedo et Gębicki, 1998 (Membracoidea: Cicadellidae)
5. †Aretsaya Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
6. †Aulieezidium Szwedo et Żyła, 2009 (Fulgoroidea: Fulgoridiidae)
7. †Austris Szwedo et Stroiński, 2010 (Fulgoroidea: Tropiduchidae)
8. †Autrimpus Szwedo, 2004 (Fulgoroidea: Cixiidae)
9. †Aviorrhyncha Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013
10. †Baetylus Drohojowska et Szwedo, 2011 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
11. †Baninus Szwedo et Wappler, 2006 (Fulgoroidea: Lophopidae)
12. †Bethouxia Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
13. †Bothriobaltia Szwedo, 2002 (Fulgoroidea: Cixiidae)
14. †Chalicoridulum Szwedo et Ansorge, 2015 (Fulgoroidea: Mimarachnidae)
15. †Copallinges Szwedo, 2004 (Fulgoroidea: Derbidae)
16. †Emeljanovedusa Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Derbidae)
17. †Eomileewa Gębicki et Szwedo, 2001 (Membracoidea: Cicadellidae)
18. †Euroscytina Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Cicadomorpha: Scytinopteridae)
19. †Fenghuangor Li et Szwedo, 2011 (Fulgoroidea: Fulgoridiidae)
20. †Gesaris Szwedo, Stroiński et Lin, 2015 (Fulgoroidea: Lophopidae)
21. †Glisachemus Szwedo 2007 (Fulgoroidea: Cixiidae)
22. †Huangiopterum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Panodonata: Huangiopteridae)
23. Hauptenia Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Derbidae)
24. †Iberofoveopsis Peñalver et Szwedo, 2010 (Fulgoroidea: Perforissidae)
25. Ifevea Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
26. †Ilahulgabalus Szwedo, Azar et Ziadé, 2011 (Coleorrhyncha: Progonocimicidae)
27. †Indutionomarus Szwedo, 2011 (Coleorrhyncha: Progonocimicidae)
28. †Jantaritambia Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Derbidae)
29. †Jantarivacanthus Szwedo, 2005 (Membracoidea: Cicadellidae)
30. †Jarmiloptera Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Caloneurodea)
31. †Kulickamia Gębicki et Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Cixiidae)
32. †Lodevocladus Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Paoliida: Anthracoptilidae)
33. †Lodevolongzhua Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
34. †Lodevophlebia Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Grylloblattida: Sylvaphlebiidae)
35. †Lugeilangor Szwedo, 2005 (Membracoidea: Cicadellidae)
36. Lukabales ecarinatus Stroinski & Szwedo, 2015
37. †Lutevanaphis Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Lutevanaphidoidea: Lutevanaphididae)
38. Mapuchea Szwedo, 2004 (Cicadomorpha: Myerslopiidae)
39. †Microelectrona Szwedo, Gębicki et Kowalewska, 2010 (Membracoidea: Cicadellidae)
40. †Milqartis Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
41. †Mimamontsecia Szwedo et Ansorge, 2015 (Fulgoroidea: Mimarachnidae)
42. †Mnaomaia Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Fulgoroidea: Cixiidae)
43. †Mnasthaia Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Fulgoroidea: Cixiidae)
44. Muiravea Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
45. †Muiredusa Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Derbidae)
46. †Nastlopia Gębicki et Szwedo, 2002 (Membracoidea: Cicadellidae)
47. †Neazonia Szwedo, 2007 (Fulgoroidea: Neazoniidae)
48. †Ningchengia Wang, Zhang et Szwedo, 2009 (Cicadomorpha: Palaeontinidae)
49. †Nipponoridium Szwedo, 2008 (Fulgoroidea: Mimarachnidae)
50. †Niryasaburnia Szwedo, 2004 (Fulgoroidea: Achilidae)
51. †Ordralfabetix Szwedo, 2011 (Fulgoroidea: Lophopidae)
52. †Paernis Drohojowska et Szwedo, 2011 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
53. †Paralongzhua Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
54. Pariacaca Szwedo, 2002 (Membracoidea: Cicadellidae)
55. †Permobaharellus Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Grylloblattida)
56. †Permophyllum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Orthoptera)
57. †Perunus Szwedo et Stroiński, 2001 (Fulgoroidea: Cixiidae)
58. Produsa Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Derbidae)
59. †Protodikraneura Gębicki et Szwedo, 2006 (Membracoidea: Cicadellidae)
60. †Ptychogroehnia Szwedo et Stroiński, 2001 (Fulgoroidea: Achilidae)
61. Pyrenaeibufonaria Szwedo, 2001 (Membracoidea: Ulopidae)
62. Ravola Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
63. Razanus Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
64. †Rovnodicus Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
65. †Serafinana Gębicki et Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Delphacidae)
66. †Shapashe Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
67. †Snotra Szwedo et Drohojowska, 2016 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
68. †Stalisyne Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Fulgoroidea: Cixiidae)
69. †Stareono Gębicki et Szwedo, 2006 (Membracoidea: Cicadellidae)
70. †Tainosia Szwedo et Stroiński, 2001 (Fulgoroidea: Nogodinidae)
71. †Tonacatecutlius Stroiński et Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Nogodinidae)
72. † Tupala Stroiński et Szwedo, 2015 (Fulgoroidea: Dictyopharidae)
73. Vizimbum Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
74. †Vosegus Szwedo et Nel, 2011 (Sternorrhyncha: Leaphididae)
75. †Waghilde Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Achilidae)
76. †Wathondara Simon, Szwedo etXia, 2015
77. †Wedelphus Szwedo et Wappler, 2006 (Fulgoroidea: Fulgoridae)
78. †Weiwoboa Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Fulgoroidea: Weiwoboidae)
79. †Worskaito Szwedo, 2008 (Fulgoroidea: Dictyopharidae)
80. †Yamis Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
81. †Youngeewa Gębicki et Szwedo, 2001 (Membracoidea: Cicadellidae)
82. †Yuripopoverus Szwedo et Stroiński, 2011 (Fulgoroidea: Ricaniidae)
 

Opisane gatunki / Species described:
1. †Abraracourcix curvivenatus Stroiński et Szwedo, 2011 (Lophopidae)
2. †Acroprivesa msandarusi Stroiński et Szwedo, 2002 (Ricaniidae)
3. †Akmazeina santonorum Szwedo, 2009 (Neazoniidae)
4. Aluntia longicephalica Song et Szwedo, 2016 (Dictyopharidae)
5. †Amalaberga ostrogothiorum Szwedo et Wappler, 2006 (Eurybrachidae)
6. †Ambericarda skalskii Szwedo et Gębicki, 1998 (Cicadellidae)
7. †Aretsaya therina Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
8. †Aulieezidium karatauense Szwedo et Żyła, 2009 (Fulgoridiidae)
9. †Austris raffelis Szwedo et Stroiński, 2010 (Tropiduchidae)
10. †Autrimpus sambiorum Szwedo, 2004 (Cixiidae)
11. †Aviorrhyncha magnifica Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013 (Aviorrhynchidae)
12. †Baetylus kaharamanus Drohojowska et Szwedo, 2011 (Aleyrodidae)
13. †Baninus thuringiorum Szwedo et Wappler, 2006 (Lophopidae)
14. †Bethouxia ariegensis n. gen., n. sp.,
15. †Bethouxia ariegensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
16. †Bothriobaltia pietrzeniukae Szwedo, 2002 (Cixiidae)
17. †Cedusa baylissae Szwedo et Ross, 2002 (Derbidae)
18. †Chalicoridulum montsecensis Szwedo et Ansorge, 2015 (Mimarachnidae)
19. †Copallinges chiapasensis Szwedo, 2004 (Derbidae)
20. †Dicranoptycha burmitica Kania, Wang et Szwedo, 2015 (Limoniidae)
21. †Emeljanovedusa gentarna Szwedo, 2006 (Derbidae)
22. †Eomileewa eridani Gębicki et Szwedo, 2001 (Cicadellidae)
23. †Euroscytina lutevanorum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Scytinopteridae)
24. †Fenghuangor imperator Li et Szwedo, 2011 (Fulgoridiidae)
25. †Gesaris gnapo Szwedo, Stroiński et Lin, 2015 (Lophopidae)
26. †Glisachemus jonasdamzeni Szwedo, 2007 (Cixiidae)
27. †Huangiopterum lodevense Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Huangiopteridae)
28. †Iberofoveopsis miguelesi Peñalver et Szwedo, 2010 (Perforissidae)
29. †Ilahulgabalus endaidus Szwedo, Azar et Ziadé, 2011 (Progonocimicidae)
30. †Indutionomarus treveriorum Szwedo, 2011 (Progonocimicidae)
31. †Jantaritambia serafini Szwedo, 2000 (Tropiduchidae)
32. †Jantarivacanthus kotejai Szwedo, 2005 (Cicadellidae)
33. †Jarmiloptera mouralensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Caloneurodea)
34. †Kulickamia jantaris Gębicki et Szwedo, 2000 (Cixiidae)
35. ††Lodevocladus subtilis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Anthracoptilidae)
36. Lodevolongzhua incompleta Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
37. †Lodevophlebia reticulata Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Sylvaphlebiidae)
38. Losbanosia taivaniae Szwedo et Adamczewska, 2004 (Derbidae)
39. Losbanosia tamdaoensis Szwedo et Adamczewska, 2004 (Derbidae)
40. †Lugeilangor elektrokleistis Szwedo, 2005 (Derbidae)
41. †Lutevanaphis permiana Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Lutevanaphididae)
42. † Mapuchea burckhardti Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
43. Mapuchea hamiltoni Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
44. †Mesochria fani Szadziewski et Szwedo, 2016 (Anisopodidae)
45. †Mesocimex lini Wang, Szwedo et Zhang, 2009 (Progonocimicidae)
46. †Microelectrona cladara Szwedo, Gębicki et Kowalewska, 2010 (Cicadellidae)
47. †Milqartis azari Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
48. †Mimamontsecia cretacea Szwedo et Ansorge, 2015 (Mimarachnidae)
49. †Mnaomaia bellovaciorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Cixiidae)
50. †Mnasthaia arverniorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Cixiidae)
51. † Myerslopia rakiuraensis Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
52. Myerslopia tawhai Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
53. Myerslopia tearohai Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
54. Myerslopia whakatipuensis Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
55. Nastlopia nigra Gębicki et Szwedo, 2002 (Cicadellidae)
56. †Neazonia immatura Szwedo, 2007 (Neazoniidae)
57. †Neazonia imprinta Szwedo, 2007 (Neazoniidae)
58. †Neazonia tripleta Szwedo, 2007 (Neazoniidae)
59. †Ningchengia aspera Wang, Zhang et Szwedo, 2009 (Palaeontinidae)
60. ††Oborella lodevensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Euryptilonidae)
61. Norialsus berkheyae Szwedo, 2005 (Cixiidae)
62. Oliarus kulickae Szwedo, 2000 (Cixiidae)
63. †Ordralfaetix sirophatanis Szwedo, 2011 (Lophopidae)
64. †Paernis gregorius Drohojowska et Szwedo, 2011 (Aleyrodidae)
65. †Paralongzhua elongata Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
66. †Pariacaca icanoensis Szwedo, 2002 (Cicadellidae)
67. †Perkunus bruziorum Szwedo et Stroiński, 2002 (Cixiidae)
68. †Perkunus sudoviorum Szwedo et Stroiński, 2002 (Cixiidae)
69. †Permobaharellus salagousensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Grylloblattida)
70. †Permophyllum rotundatum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Orthoptera)
71. †Permopsyllidium lesclansis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Protopsyllidiidae)
72. †Prosbole dio Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Prosbolidae)
73. †Prosbole garrici Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Prosbolidae)
74. †Protodikraneura cephalica Gębicki et Szwedo, 2006 (Cicadellidae)
75. †Protodikraneura ferraria Szwedo et Gębicki, 2008 (Cicadellidae)
76. †Protodikraneura nasti Gębicki et Szwedo, 2006 (Cicadellidae)
77. †Ptychogroehnia reducta Szwedo et Stroiński, 2001 (Achilidae)
78. Ravola pennyi Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Derbidae)
79. Razanus beniowskii Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Derbidae)
80. †Rovnodicus wojciechowskii Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
81. †Serafinana perperunae Gębicki et Szwedo, 2000 (Delphacidae)
82. †Shapashe aithiopa Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
83. †Snotra christelae Szwedo et Drohojowska, 2016 (Aleyrodidae)
84. † Speudotettix subfusculus Gębicki et Szwedo, 1991 (Cicadellidae)
85. Stalisyne lutetiorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Cixiidae)
86. †Stalisyne veromanduiorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Cixiidae)
87. †Stareono mirabilis Gębicki et Szwedo, 2006 (Cicadellidae)
88. ††Strephocladus gandi Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Anthracoptilidae)
89. †Strephocladus mouralsensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Anthracoptilidae)
90. Tainosia quisqueyae Szwedo et Stroiński, 2001 (Nogodinidae)
91. †Thionia douglundbergi Stroiński et Szwedo, 2008 (Issidae)
92. †Tonacatecutlius gibsoni Stroiński et Szwedo, 2000 (Nogodinidae)
93. † Tupala occulta Stroiński et Szwedo, 2015 (Dictyopharidae)
94. Vizimbum constanti Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Derbidae)
95. Vizimbum lakandavaensis Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Derbidae)
96. Vosegus triassicus Szwedo et Nel, 2011 (Leaphididae)
97. †Waghilde baltica Szwedo, 2006 (Achilidae)
98. †Wathondara kotejai Simon, Szwedo etXia, 2015 (Ortheziidae)
99. †Wedelphus dichopteroides Szwedo et Wappler, 2006 (Fulgoridae)
100. †Weiwoboa meridiana Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Weiwoboidae)
101. †Worskaito stenexi Szwedo, 2008 (Dictyopharidae)
102. †Yamis libanotos Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
103. †Youngeewa bicolorata Gębicki et Szwedo, 2001 (Cicadellidae)
104. †Yuripopoverus africanus Szwedo et Stroiński, 2011 (Ricaniidae)

Nowe synonymy / New synonyms [syn. nov]:
1. Utecha trivia (Germar, 1821) [pro Ulopa grisea Walker, 1851]

Nowe kombinacje nomenklatoryczne / New nomenclatorial combinations [comb. nov]:
1. Cretofennahia cretacea Martins-Neto, 1989 [pro Fennahia cretacea Martins-Neto, 1989]
2. Hauptenia fellea (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia fellea Yang et Wu, 1993]
3. Hauptenia glutinosa (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia glutinosa Yang et Wu, 1993]
4. Hauptenia idonea (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia idonea Yang et Wu, 1993]
5. Hauptenia jacula (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia jacula Yang et Wu, 1993]
6. Hauptenia magnifica (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia magnifica Yang et Wu, 1993]
7. Ifevea radiata (Synave, 1979) [pro Patara radiata Synave, 1979]
8. Karabasia plana (Lin, 1986) [pro Tegulicicada plana Lin, 1986]
9. Mesargus albomaculatus (Li, 1989) [pro Moonia albomaculata Li, 1989]
10. Mesargus carinatus (Rao et Ramakrishnanan, 1979) [pro Moonia carinata Rao et Ramakrishnanan, 1979]
11. Mesargus castaneus (Kuoh, 1986) [pro Moonia castanea Kuoh, 1986]
12. Mesargus hei (Cai et Shen, 1998) [pro Moonia hei Cai et Shen, 1998]
13. Mesargus hirsutus (Li, 1989) [pro Moonia hirsuta Li, 1989]
14. Mesargus hybomus (Cai et Kuoh, 1997) [pro Moonia hyboma Cai et Kuoh, 1997]
15. Mesargus immaculatus (Rao et Ramakrishnan, 1978) [pro Moonia immaculata Rao et Ramakrishnan, 1978]
16. Mesargus ixorus (Rao et Ramakrishnanan, 1978) [pro Moonia ixora Rao et Ramakrishnanan, 1978]
17. Mesargus maculigenus (Kuoh, 1986) [pro Moonia maculigena Kuoh, 1986]
18. †Mesocimex abditus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina abdita (Yu. Popov, 1982)]
19. †Mesocimex ambiguus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina ambigua (Yu. Popov, 1985)]
20. †Mesocimex anglicus (Yu. Popov, Dolling et Whalley, 1994) [pro Mesoscytina anglica Yu. Popov, Dolling et Whalley, 1994]
21. †Mesocimex brunneus (Hong, 1983) [pro Mesoscytina brunnea Hong, 1983]
22. †Mesocimex cognatus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina cognata (Yu. Popov, 1982)]
23. †Mesocimex fidus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina fida (Yu. Popov, 1982)]
24. †Mesocimex intermedius (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina intermedia (Yu. Popov, 1985)]
25. †Mesocimex kuzbasicus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina kuzbasica (Yu. Popov, 1985)]
26. †Mesocimex liliputus (Yu. Popov, 1988) [pro Mesoscytina liliputa (Yu. Popov, 1988)]
27. †Mesocimex minutus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina minuta (Yu. Popov, 1982)]
28. †Mesocimex modestus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina modesta (Yu. Popov, 1985)]
29. †Mesocimex paulinus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina paulina (Yu. Popov, 1982)]
30. Muiravea hargreavesi (Muir, 1930) [pro Patara hargreavesi Muir, 1930]
31. Muiredusa brunnea (Muir, 1914) [pro Malenia brunnea Muir, 1914]
32. Muiredusa ignota (Yeh et Wu, 1993) [pro Malenia ignota Yeh et Wu, 1993]
33. Muiredusa littorea (Yeh et Yang, 1993) [pro Malenia littorea Yeh et Yang, 1993]
34. †Ningchengia minuta (Wang, Zhang and Fang 2006) [pro Fletcheriana minuta Wang, Zhang et Fang, 2006]
35. †Nipponoridium matsuoi (Fujiyama 1978 [pro Fulgoridium matsuoi Fujiyama, 1978]
36. Produsa concava (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia concava Yang et Wu, 1993]
37. Produsa cubica (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia cubica Yang et Wu, 1993]
38. †Suljuktocossus coloratus (Wang, Zhang et Fang, 2006) [pro Fletcheriana colorata Wang, Zhang et Fang, 2006]

Nowe nazwy / New names [nom. nov.]:
1. †Cretofennahia Martins-Neto, 1989 [pro Fennahia Martins-Neto, 1989 nom. praeocc.]
2. †Fulgoridium schandelachensis Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2004 [pro Fulgoridium rotundatum Bode, 1953 nom. praeocc.]
3. Neomariaella Szwedo et Osiadacz, 2010 [pro Szelegiewiczia Özdikmen & Demir, 2007 nom. praeocc.]
4. †Perkunus Szwedo et Stroiński, 2002 [pro Perunus Szwedo et Stroiński, 2002 nom. praeocc.]

Nowy status / New status [stat. nov.]:
1. Myerslopioidea Evans, 1957 [takson pierwotnie opisany jako plemię w rodzinie Ulopidae, podniesiony do rangi rodziny (Hamilton 1999), ze względu na pośredni status pomiędzy współczesnymi nadrodzinami Cicadomorpha zaproponowany jako nadrodzina/ ]
2. Surijokocixioidea Shcherbakov, 2000 [takson oryginalnie opisany jako rodzina, ze względu na przejściowy charakter pomiędzy Coleoscytidea oraz Fulgoroidea, zaproponowany jako nadrodzina]
3. Mnemosynini Emeljanov, 1993 [oryginalnie opisany jako podplemię w plemieniu Pentastirini, ze względu na wyraźną odmienność morfologiczną zaproponowany został status jako plemię w podrodzinie Cixiinae]
4. Erronus Hamilton et Zack, 1990 [oryginalnie traktowany jako podrodzaj, po analizie materiałów zaproponowano status jako rodzaj]
5. Amalopota Van Duzee, 1889 [takson o dyskutowanym statusie, traktowany jako podrodzaj w obrębie rodzaju Anotia Kirby, 1821, jednak ze względu na różnice w występowaniu znanych gatunków – Nowy Świat oraz Wschodnia i Południowo-Wschodnia Azja zaproponowany jako odrębny rodzaj]
6. Homometria Fennah, 1952 [oryginalnie opisany jako podrodzaj, jednak ze względu na wyraźne różnice morfologiczne i odrębność biogeograficzną (Nowy Świat, rodzaj nominatywny Orient i obszar Austalijski) zaproponowany jako rodzaj]
7. Tempora Matsumura, 1914 [opisany jako, traktowany jako podrodzaj przez Fennaha, jako endemiczny rodzaj monotypowy z wysp Bonin]

Patronimy / Patronyms:
 
†Electropodagrion szwedoi Azar et Nel, 2013 (Odonata: Zygoptera: Megapodagrionidae)
†Pochazoides szwedoi Stroiński, 2007 (Hemiptera: Fulgoroidea: Ricaniidae)
Ulopsina szwedoi Dai, Viraktamath et Zhang, 2012 (Hemiptera: Membracoidea: Ulopidae)
 

 
 Granty naukowe / Scientific grants
 

 
 Członkostwo / Membership
 

 
Redakcje czasopism naukowych / Editorial boards of scientific journals:
 

 
Nagrody / Awards
 

 
Doktoranci / PhD students
 

 
Promowane prace magisterskie / Supervised master theses
 

 

Wypromowane prace licencjackie i projekty dyplomowe / Supervised bachelor theses and graduation projects

 


Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG) / Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk) 

 

Design by:   Marcin Hebda, Kamil Jaworski