dr hab. Jacek Szwedo, profesor nadwyczajny
Kierownik Pracowni
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail:  jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl
nr pokoju: C/512/513
dr hab. Jacek Szwedo, associate professor
Head of Laboratory
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
Associate Professor
   e-mail: jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl  
room No C/512/513
 

 
  Zainteresowania badawcze   Research areas
  Publikacje   Publications
     
   
 
     
  Wystąpienia i abstrakty kongresowe    Presentations and congress abstracts
  Opisane nowe taksony   New taxa described
  Granty naukowe   Scientific grants
  Członkostwo   Membership
  Redakcje   Editorial boards
  Nagrody   Awards
  Doktoranci   PhD students
  Promowane prace magisterskie 
Supervised master theses

Wypromowane prace licencjackie i projekty dyplomowe 
Supervised bachelor theses and graduation projects
  Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG)    Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)

 
Zainteresowania badawcze
 
Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha;
ewolucja, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna, systematyka i rozsiedlenie pluskwiaków oraz grup pokrewnych; kopalne Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz inne Hemiptera (Sternorrhyncha: Aleyrodoidea, Coleorrhyncha);
ewolucja i klasyfikacja oraz paleobiologia i paleobioróżnorodność Hemiptera oraz grup pokrewnych (Paraneoptera);
paleogeografia, paleoekologia i paleobioróżnorodność Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz grup pokrewnych;
morfologia porównawcza współczesnych i kopalnych Fulgoromorpha i Cicadomorpha oraz Hemiptera;
wzorce i scenariusze ewolucyjne Hemiptera oraz owadów; ewolucja stawonogów ekosystemów lądowych.
 
 
Research area
 
Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha;
evolution, taxonomic diversity and morphological disparity, systematics and distribution of the hemipterans and their relatives; fossil Fulgoromorpha and Cicadomorpha and other Hemiptera (Sternorrhyncha: Aleyrodoidea, Coleorrhyncha); evolutiona and classification, palaeobiology and palaeobiodiversity of Hemiptera and relatiives (Paraneoptera);
palaeogeography, palaeoecology and palaeobiodiversity Fulgoromorpha and Cicadomorpha and related groups; comparative morphology of rcent and extinct Fulgoromorpha and Cicadomorpha, and Hemiptera; patterns and evolutionary scenarios of Hemiptera and insects; terrestrial arthropods evolution.
 
 

 
Publikacje / Publications
 

Publikacje w czasopismach / Journal articles

Książki i rozdziały w książkach /monografiach / Books and book chapters

Prace popularno-naukowe / Popular


 
Wystąpienia i abstrakty kongresowe / Presentations and congress abstracts
 

 
Opisane nowe taksony / New taxa described
 

Opisane nadrodziny / Superfamilies described:
1. †Lutevanaphidoidea Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidomorpha)

Opisane rodziny / Families described:
1. †Aviorrhynchidae Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013 (Hemiptera: Euhemiptera)
2. †Huangiopteridae Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Panodonata)
3. †Lutevanaphididae Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Sternorrhyncha: Aphidomorpha)
4. †Neazoniidae Szwedo 2006 (Fulgoromorpha: Fulgoroidea)
5. †Qiyangiricaniidae Szwedo, Wang et Zhang, 2011 (Fulgoromorpha: Fulgoroidea)
6. †Vosegidae Nel et Szwedo, 2011 (Sternorrhyncha: Aphidomorpha)
7. †Weiwoboidae Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Fulgoromorpha: Fulgoroidea)

Opisane podrodziny / Subfamilies described:
1. †Nastlopiinae Gębicki et Szwedo, 2002 (Cicadomorpha: Cicadellidae)

Opisane plemiona / Tribes described:
1. Arjunini Song et Szwedo, 2016 (Fulgoroidea: Dictyopharidae)
2. †Austrini Szwedo et Stroiński, 2010 (Fulgoroidea: Tropiduchidae)
3. †Jantaritambiini Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Tropiduchidae)
4. Patarini Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
5. †Protodikraneurini Gębicki et Szwedo, 2006 (Membracoidea: Cicadellidae)
6. †Waghildini Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Achilidae)
7. †Worskaitini Szwedo, 2008 (Fulgoroidea: Dictyopharidae)
 
Opisane rodzaje / Genera described:
1. †Abraracourcix Stroiński et Szwedo, 2011 (Fulgoroidea: Ricaniidae)
2. †Akmazeina Szwedo, 2009 (Fulgoroidea: Neazoniidae)
3. †Amalaberga Szwedo et Wappler, 2006 (Fulgoroidea: Eurybrachidae)
4. †Ambericarda Szwedo et Gębicki, 1998 (Membracoidea: Cicadellidae)
5. †Aretsaya Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
6. †Aulieezidium Szwedo et Żyła, 2009 (Fulgoroidea: Fulgoridiidae)
7. †Austris Szwedo et Stroiński, 2010 (Fulgoroidea: Tropiduchidae)
8. †Autrimpus Szwedo, 2004 (Fulgoroidea: Cixiidae)
9. †Aviorrhyncha Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013
10. †Baetylus Drohojowska et Szwedo, 2011 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
11. †Baninus Szwedo et Wappler, 2006 (Fulgoroidea: Lophopidae)
12. †Bethouxia Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
13. †Bothriobaltia Szwedo, 2002 (Fulgoroidea: Cixiidae)
14. †Chalicoridulum Szwedo et Ansorge, 2015 (Fulgoroidea: Mimarachnidae)
15. †Copallinges Szwedo, 2004 (Fulgoroidea: Derbidae)
16. †Emeljanovedusa Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Derbidae)
17. †Eomileewa Gębicki et Szwedo, 2001 (Membracoidea: Cicadellidae)
18. †Euroscytina Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Cicadomorpha: Scytinopteridae)
19. †Fenghuangor Li et Szwedo, 2011 (Fulgoroidea: Fulgoridiidae)
20. †Gesaris Szwedo, Stroiński et Lin, 2015 (Fulgoroidea: Lophopidae)
21. †Glisachemus Szwedo 2007 (Fulgoroidea: Cixiidae)
22. †Huangiopterum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Panodonata: Huangiopteridae)
23. Hauptenia Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Derbidae)
24. †Iberofoveopsis Peñalver et Szwedo, 2010 (Fulgoroidea: Perforissidae)
25. Ifevea Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
26. †Ilahulgabalus Szwedo, Azar et Ziadé, 2011 (Coleorrhyncha: Progonocimicidae)
27. †Indutionomarus Szwedo, 2011 (Coleorrhyncha: Progonocimicidae)
28. †Jantaritambia Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Derbidae)
29. †Jantarivacanthus Szwedo, 2005 (Membracoidea: Cicadellidae)
30. †Jarmiloptera Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Caloneurodea)
31. †Kulickamia Gębicki et Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Cixiidae)
32. †Lodevocladus Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Paoliida: Anthracoptilidae)
33. †Lodevolongzhua Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
34. †Lodevophlebia Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Grylloblattida: Sylvaphlebiidae)
35. †Lugeilangor Szwedo, 2005 (Membracoidea: Cicadellidae)
36. Lukabales ecarinatus Stroinski & Szwedo, 2015
37. †Lutevanaphis Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Lutevanaphidoidea: Lutevanaphididae)
38. Mapuchea Szwedo, 2004 (Cicadomorpha: Myerslopiidae)
39. †Microelectrona Szwedo, Gębicki et Kowalewska, 2010 (Membracoidea: Cicadellidae)
40. †Milqartis Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
41. †Mimamontsecia Szwedo et Ansorge, 2015 (Fulgoroidea: Mimarachnidae)
42. †Mnaomaia Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Fulgoroidea: Cixiidae)
43. †Mnasthaia Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Fulgoroidea: Cixiidae)
44. Muiravea Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
45. †Muiredusa Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Derbidae)
46. †Nastlopia Gębicki et Szwedo, 2002 (Membracoidea: Cicadellidae)
47. †Neazonia Szwedo, 2007 (Fulgoroidea: Neazoniidae)
48. †Ningchengia Wang, Zhang et Szwedo, 2009 (Cicadomorpha: Palaeontinidae)
49. †Nipponoridium Szwedo, 2008 (Fulgoroidea: Mimarachnidae)
50. †Niryasaburnia Szwedo, 2004 (Fulgoroidea: Achilidae)
51. †Ordralfabetix Szwedo, 2011 (Fulgoroidea: Lophopidae)
52. †Paernis Drohojowska et Szwedo, 2011 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
53. †Paralongzhua Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
54. Pariacaca Szwedo, 2002 (Membracoidea: Cicadellidae)
55. †Permobaharellus Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Grylloblattida)
56. †Permophyllum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Orthoptera)
57. †Perunus Szwedo et Stroiński, 2001 (Fulgoroidea: Cixiidae)
58. Produsa Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Derbidae)
59. †Protodikraneura Gębicki et Szwedo, 2006 (Membracoidea: Cicadellidae)
60. †Ptychogroehnia Szwedo et Stroiński, 2001 (Fulgoroidea: Achilidae)
61. Pyrenaeibufonaria Szwedo, 2001 (Membracoidea: Ulopidae)
62. Ravola Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
63. Razanus Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
64. †Rovnodicus Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
65. †Serafinana Gębicki et Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Delphacidae)
66. †Shapashe Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
67. †Snotra Szwedo et Drohojowska, 2016 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
68. †Stalisyne Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Fulgoroidea: Cixiidae)
69. †Stareono Gębicki et Szwedo, 2006 (Membracoidea: Cicadellidae)
70. †Tainosia Szwedo et Stroiński, 2001 (Fulgoroidea: Nogodinidae)
71. †Tonacatecutlius Stroiński et Szwedo, 2000 (Fulgoroidea: Nogodinidae)
72. † Tupala Stroiński et Szwedo, 2015 (Fulgoroidea: Dictyopharidae)
73. Vizimbum Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Fulgoroidea: Derbidae)
74. †Vosegus Szwedo et Nel, 2011 (Sternorrhyncha: Leaphididae)
75. †Waghilde Szwedo, 2006 (Fulgoroidea: Achilidae)
76. †Wathondara Simon, Szwedo etXia, 2015
77. †Wedelphus Szwedo et Wappler, 2006 (Fulgoroidea: Fulgoridae)
78. †Weiwoboa Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Fulgoroidea: Weiwoboidae)
79. †Worskaito Szwedo, 2008 (Fulgoroidea: Dictyopharidae)
80. †Yamis Drohojowska et Szwedo, 2015 (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)
81. †Youngeewa Gębicki et Szwedo, 2001 (Membracoidea: Cicadellidae)
82. †Yuripopoverus Szwedo et Stroiński, 2011 (Fulgoroidea: Ricaniidae)
 

Opisane gatunki / Species described:
1. †Abraracourcix curvivenatus Stroiński et Szwedo, 2011 (Lophopidae)
2. †Acroprivesa msandarusi Stroiński et Szwedo, 2002 (Ricaniidae)
3. †Akmazeina santonorum Szwedo, 2009 (Neazoniidae)
4. Aluntia longicephalica Song et Szwedo, 2016 (Dictyopharidae)
5. †Amalaberga ostrogothiorum Szwedo et Wappler, 2006 (Eurybrachidae)
6. †Ambericarda skalskii Szwedo et Gębicki, 1998 (Cicadellidae)
7. †Aretsaya therina Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
8. †Aulieezidium karatauense Szwedo et Żyła, 2009 (Fulgoridiidae)
9. †Austris raffelis Szwedo et Stroiński, 2010 (Tropiduchidae)
10. †Autrimpus sambiorum Szwedo, 2004 (Cixiidae)
11. †Aviorrhyncha magnifica Nel, Bourgoin, Engel et Szwedo, 2013 (Aviorrhynchidae)
12. †Baetylus kaharamanus Drohojowska et Szwedo, 2011 (Aleyrodidae)
13. †Baninus thuringiorum Szwedo et Wappler, 2006 (Lophopidae)
14. †Bethouxia ariegensis n. gen., n. sp.,
15. †Bethouxia ariegensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
16. †Bothriobaltia pietrzeniukae Szwedo, 2002 (Cixiidae)
17. †Cedusa baylissae Szwedo et Ross, 2002 (Derbidae)
18. †Chalicoridulum montsecensis Szwedo et Ansorge, 2015 (Mimarachnidae)
19. †Copallinges chiapasensis Szwedo, 2004 (Derbidae)
20. †Dicranoptycha burmitica Kania, Wang et Szwedo, 2015 (Limoniidae)
21. †Emeljanovedusa gentarna Szwedo, 2006 (Derbidae)
22. †Eomileewa eridani Gębicki et Szwedo, 2001 (Cicadellidae)
23. †Euroscytina lutevanorum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Scytinopteridae)
24. †Fenghuangor imperator Li et Szwedo, 2011 (Fulgoridiidae)
25. †Gesaris gnapo Szwedo, Stroiński et Lin, 2015 (Lophopidae)
26. †Glisachemus jonasdamzeni Szwedo, 2007 (Cixiidae)
27. †Huangiopterum lodevense Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Huangiopteridae)
28. †Iberofoveopsis miguelesi Peñalver et Szwedo, 2010 (Perforissidae)
29. †Ilahulgabalus endaidus Szwedo, Azar et Ziadé, 2011 (Progonocimicidae)
30. †Indutionomarus treveriorum Szwedo, 2011 (Progonocimicidae)
31. †Jantaritambia serafini Szwedo, 2000 (Tropiduchidae)
32. †Jantarivacanthus kotejai Szwedo, 2005 (Cicadellidae)
33. †Jarmiloptera mouralensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Caloneurodea)
34. †Kulickamia jantaris Gębicki et Szwedo, 2000 (Cixiidae)
35. ††Lodevocladus subtilis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Anthracoptilidae)
36. Lodevolongzhua incompleta Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
37. †Lodevophlebia reticulata Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Sylvaphlebiidae)
38. Losbanosia taivaniae Szwedo et Adamczewska, 2004 (Derbidae)
39. Losbanosia tamdaoensis Szwedo et Adamczewska, 2004 (Derbidae)
40. †Lugeilangor elektrokleistis Szwedo, 2005 (Derbidae)
41. †Lutevanaphis permiana Szwedo, Lapeyrie et Nel, 2015 (Lutevanaphididae)
42. † Mapuchea burckhardti Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
43. Mapuchea hamiltoni Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
44. †Mesochria fani Szadziewski et Szwedo, 2016 (Anisopodidae)
45. †Mesocimex lini Wang, Szwedo et Zhang, 2009 (Progonocimicidae)
46. †Microelectrona cladara Szwedo, Gębicki et Kowalewska, 2010 (Cicadellidae)
47. †Milqartis azari Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
48. †Mimamontsecia cretacea Szwedo et Ansorge, 2015 (Mimarachnidae)
49. †Mnaomaia bellovaciorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Cixiidae)
50. †Mnasthaia arverniorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Cixiidae)
51. † Myerslopia rakiuraensis Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
52. Myerslopia tawhai Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
53. Myerslopia tearohai Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
54. Myerslopia whakatipuensis Szwedo, 2004 (Myerslopiidae)
55. Nastlopia nigra Gębicki et Szwedo, 2002 (Cicadellidae)
56. †Neazonia immatura Szwedo, 2007 (Neazoniidae)
57. †Neazonia imprinta Szwedo, 2007 (Neazoniidae)
58. †Neazonia tripleta Szwedo, 2007 (Neazoniidae)
59. †Ningchengia aspera Wang, Zhang et Szwedo, 2009 (Palaeontinidae)
60. ††Oborella lodevensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Euryptilonidae)
61. Norialsus berkheyae Szwedo, 2005 (Cixiidae)
62. Oliarus kulickae Szwedo, 2000 (Cixiidae)
63. †Ordralfaetix sirophatanis Szwedo, 2011 (Lophopidae)
64. †Paernis gregorius Drohojowska et Szwedo, 2011 (Aleyrodidae)
65. †Paralongzhua elongata Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Archaeorthoptera)
66. †Pariacaca icanoensis Szwedo, 2002 (Cicadellidae)
67. †Perkunus bruziorum Szwedo et Stroiński, 2002 (Cixiidae)
68. †Perkunus sudoviorum Szwedo et Stroiński, 2002 (Cixiidae)
69. †Permobaharellus salagousensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Grylloblattida)
70. †Permophyllum rotundatum Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Orthoptera)
71. †Permopsyllidium lesclansis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Protopsyllidiidae)
72. †Prosbole dio Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Prosbolidae)
73. †Prosbole garrici Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Prosbolidae)
74. †Protodikraneura cephalica Gębicki et Szwedo, 2006 (Cicadellidae)
75. †Protodikraneura ferraria Szwedo et Gębicki, 2008 (Cicadellidae)
76. †Protodikraneura nasti Gębicki et Szwedo, 2006 (Cicadellidae)
77. †Ptychogroehnia reducta Szwedo et Stroiński, 2001 (Achilidae)
78. Ravola pennyi Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Derbidae)
79. Razanus beniowskii Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Derbidae)
80. †Rovnodicus wojciechowskii Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
81. †Serafinana perperunae Gębicki et Szwedo, 2000 (Delphacidae)
82. †Shapashe aithiopa Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
83. †Snotra christelae Szwedo et Drohojowska, 2016 (Aleyrodidae)
84. † Speudotettix subfusculus Gębicki et Szwedo, 1991 (Cicadellidae)
85. Stalisyne lutetiorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Cixiidae)
86. †Stalisyne veromanduiorum Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2006 (Cixiidae)
87. †Stareono mirabilis Gębicki et Szwedo, 2006 (Cicadellidae)
88. ††Strephocladus gandi Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Anthracoptilidae)
89. †Strephocladus mouralsensis Prokop, Szwedo, Lapeyrie, Garrouste et Nel, 2015 (Anthracoptilidae)
90. Tainosia quisqueyae Szwedo et Stroiński, 2001 (Nogodinidae)
91. †Thionia douglundbergi Stroiński et Szwedo, 2008 (Issidae)
92. †Tonacatecutlius gibsoni Stroiński et Szwedo, 2000 (Nogodinidae)
93. † Tupala occulta Stroiński et Szwedo, 2015 (Dictyopharidae)
94. Vizimbum constanti Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Derbidae)
95. Vizimbum lakandavaensis Banaszkiewicz et Szwedo, 2005 (Derbidae)
96. Vosegus triassicus Szwedo et Nel, 2011 (Leaphididae)
97. †Waghilde baltica Szwedo, 2006 (Achilidae)
98. †Wathondara kotejai Simon, Szwedo etXia, 2015 (Ortheziidae)
99. †Wedelphus dichopteroides Szwedo et Wappler, 2006 (Fulgoridae)
100. †Weiwoboa meridiana Lin, Szwedo, Huang et Stroiński, 2010 (Weiwoboidae)
101. †Worskaito stenexi Szwedo, 2008 (Dictyopharidae)
102. †Yamis libanotos Drohojowska et Szwedo, 2015 (Aleyrodidae)
103. †Youngeewa bicolorata Gębicki et Szwedo, 2001 (Cicadellidae)
104. †Yuripopoverus africanus Szwedo et Stroiński, 2011 (Ricaniidae)

Nowe synonymy / New synonyms [syn. nov]:
1. Utecha trivia (Germar, 1821) [pro Ulopa grisea Walker, 1851]

Nowe kombinacje nomenklatoryczne / New nomenclatorial combinations [comb. nov]:
1. Cretofennahia cretacea Martins-Neto, 1989 [pro Fennahia cretacea Martins-Neto, 1989]
2. Hauptenia fellea (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia fellea Yang et Wu, 1993]
3. Hauptenia glutinosa (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia glutinosa Yang et Wu, 1993]
4. Hauptenia idonea (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia idonea Yang et Wu, 1993]
5. Hauptenia jacula (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia jacula Yang et Wu, 1993]
6. Hauptenia magnifica (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia magnifica Yang et Wu, 1993]
7. Ifevea radiata (Synave, 1979) [pro Patara radiata Synave, 1979]
8. Karabasia plana (Lin, 1986) [pro Tegulicicada plana Lin, 1986]
9. Mesargus albomaculatus (Li, 1989) [pro Moonia albomaculata Li, 1989]
10. Mesargus carinatus (Rao et Ramakrishnanan, 1979) [pro Moonia carinata Rao et Ramakrishnanan, 1979]
11. Mesargus castaneus (Kuoh, 1986) [pro Moonia castanea Kuoh, 1986]
12. Mesargus hei (Cai et Shen, 1998) [pro Moonia hei Cai et Shen, 1998]
13. Mesargus hirsutus (Li, 1989) [pro Moonia hirsuta Li, 1989]
14. Mesargus hybomus (Cai et Kuoh, 1997) [pro Moonia hyboma Cai et Kuoh, 1997]
15. Mesargus immaculatus (Rao et Ramakrishnan, 1978) [pro Moonia immaculata Rao et Ramakrishnan, 1978]
16. Mesargus ixorus (Rao et Ramakrishnanan, 1978) [pro Moonia ixora Rao et Ramakrishnanan, 1978]
17. Mesargus maculigenus (Kuoh, 1986) [pro Moonia maculigena Kuoh, 1986]
18. †Mesocimex abditus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina abdita (Yu. Popov, 1982)]
19. †Mesocimex ambiguus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina ambigua (Yu. Popov, 1985)]
20. †Mesocimex anglicus (Yu. Popov, Dolling et Whalley, 1994) [pro Mesoscytina anglica Yu. Popov, Dolling et Whalley, 1994]
21. †Mesocimex brunneus (Hong, 1983) [pro Mesoscytina brunnea Hong, 1983]
22. †Mesocimex cognatus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina cognata (Yu. Popov, 1982)]
23. †Mesocimex fidus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina fida (Yu. Popov, 1982)]
24. †Mesocimex intermedius (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina intermedia (Yu. Popov, 1985)]
25. †Mesocimex kuzbasicus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina kuzbasica (Yu. Popov, 1985)]
26. †Mesocimex liliputus (Yu. Popov, 1988) [pro Mesoscytina liliputa (Yu. Popov, 1988)]
27. †Mesocimex minutus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina minuta (Yu. Popov, 1982)]
28. †Mesocimex modestus (Yu. Popov, 1985) [pro Mesoscytina modesta (Yu. Popov, 1985)]
29. †Mesocimex paulinus (Yu. Popov, 1982) [pro Mesoscytina paulina (Yu. Popov, 1982)]
30. Muiravea hargreavesi (Muir, 1930) [pro Patara hargreavesi Muir, 1930]
31. Muiredusa brunnea (Muir, 1914) [pro Malenia brunnea Muir, 1914]
32. Muiredusa ignota (Yeh et Wu, 1993) [pro Malenia ignota Yeh et Wu, 1993]
33. Muiredusa littorea (Yeh et Yang, 1993) [pro Malenia littorea Yeh et Yang, 1993]
34. †Ningchengia minuta (Wang, Zhang and Fang 2006) [pro Fletcheriana minuta Wang, Zhang et Fang, 2006]
35. †Nipponoridium matsuoi (Fujiyama 1978 [pro Fulgoridium matsuoi Fujiyama, 1978]
36. Produsa concava (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia concava Yang et Wu, 1993]
37. Produsa cubica (Yang et Wu, 1993) [pro Malenia cubica Yang et Wu, 1993]
38. †Suljuktocossus coloratus (Wang, Zhang et Fang, 2006) [pro Fletcheriana colorata Wang, Zhang et Fang, 2006]

Nowe nazwy / New names [nom. nov.]:
1. †Cretofennahia Martins-Neto, 1989 [pro Fennahia Martins-Neto, 1989 nom. praeocc.]
2. †Fulgoridium schandelachensis Szwedo, Bourgoin et Lefebvre, 2004 [pro Fulgoridium rotundatum Bode, 1953 nom. praeocc.]
3. Neomariaella Szwedo et Osiadacz, 2010 [pro Szelegiewiczia Özdikmen & Demir, 2007 nom. praeocc.]
4. †Perkunus Szwedo et Stroiński, 2002 [pro Perunus Szwedo et Stroiński, 2002 nom. praeocc.]

Nowy status / New status [stat. nov.]:
1. Myerslopioidea Evans, 1957 [takson pierwotnie opisany jako plemię w rodzinie Ulopidae, podniesiony do rangi rodziny (Hamilton 1999), ze względu na      pośredni status pomiędzy współczesnymi nadrodzinami Cicadomorpha zaproponowany jako nadrodzina/ ]
2. Surijokocixioidea Shcherbakov, 2000 [takson oryginalnie opisany jako rodzina, ze względu na przejściowy charakter pomiędzy Coleoscytidea oraz Fulgoroidea, zaproponowany jako nadrodzina]
3. Mnemosynini Emeljanov, 1993 [oryginalnie opisany jako podplemię w plemieniu Pentastirini, ze względu na wyraźną odmienność morfologiczną zaproponowany został status jako plemię w podrodzinie Cixiinae]
4. Erronus Hamilton et Zack, 1990 [oryginalnie traktowany jako podrodzaj, po analizie materiałów zaproponowano status jako rodzaj]
5. Amalopota Van Duzee, 1889 [takson o dyskutowanym statusie, traktowany jako podrodzaj w obrębie rodzaju Anotia Kirby, 1821, jednak ze względu na różnice w występowaniu znanych gatunków – Nowy Świat oraz Wschodnia i Południowo-Wschodnia Azja zaproponowany jako odrębny rodzaj]
6. Homometria Fennah, 1952 [oryginalnie opisany jako podrodzaj, jednak ze względu na wyraźne różnice morfologiczne i odrębność biogeograficzną (Nowy Świat, rodzaj nominatywny Orient i obszar Austalijski) zaproponowany jako rodzaj]
7. Tempora Matsumura, 1914 [opisany jako, traktowany jako podrodzaj przez Fennaha, jako endemiczny rodzaj monotypowy z wysp Bonin]

Patronimy / Patronyms:
  1. †Electropodagrion szwedoi Azar et Nel, 2013 (Odonata: Zygoptera: Megapodagrionidae)
  2. †Pochazoides szwedoi Stroiński, 2007 (Hemiptera: Fulgoroidea: Ricaniidae)
  3. Ulopsina szwedoi Dai, Viraktamath et Zhang, 2012 (Hemiptera: Membracoidea: Ulopidae)

 
 Granty naukowe / Scientific grants
 

 
 Członkostwo / Membership
 

 
Redakcje czasopism naukowych / Editorial boards of scientific journals:
 

 
Nagrody / Awards


 
Doktoranci / PhD students
 

 
Promowane prace magisterskie / Supervised master theses
 

 
Wypromowane prace licencjackie i projekty dyplomowe / Supervised bachelor theses and graduation projects
 


Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG) / Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)