PRACOWNIA PARAZYTOLOGII I ZOOLOGII OGÓLNEJ 

Laboratory of Parasitology and General Zoology

  

 TEMATYKA BADAWCZA/RESEARCH AREA

 

  pokój numer telefonu e-mail

Kierownik pracowni/Head of laboratory:

dr hab. Leszek Rolbiecki
 

 

C/516

 

58 523 6190

 

l.rolbiecki@biol.ug.edu.pl

Pracownicy/Employees:

dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

 

C/514

 

58 523 6189

 

biojni@biol.ug.edu.pl

dr Sławomira Fryderyk C/511 58 523 6193 s.fryderyk@biol.ug.edu.pl

mgr Adam Januszkiewicz

C/517 58 5236180 a.januszkiewicz@ug.edu.pl

Doktoranci/PHD students:

mgr Karolina Cierocka

mgr Aleksandra Gólcz-Boruń

mgr Paulina Kozina

mgr Marek Kulikowski

mgr Łukasz Mierzyński

mgr Katarzyna Najda

mgr Michał Skrzypczak

 

 

C/538

C/517

C/539

C/538 

C/539

C/517

 

58 523 6180

58 523 6180

58 523 6180

58 523 6180

58 523 6180

58 523 6180

58 523 6180

 

Karolina.Cierocka@phdstud.ug.edu.pl 

ola.golcz@gmail.com

paulina.kozina@biol.ug.edu.pl

marek.kulikowski@biol.ug.edu.pl

luka.mie@gmail.com

katarzyna.najda@biol.ug.edu.pl

michal.skrzypczak@biol.ug.edu.pl

 

Linki

Organizacje

American Society of Parasitologists
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Polskie Towarzystwo Akarologiczne
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów [European Bison Friends Society]
Bison Network

 

 

Design by:   Marcin Hebda, Kamil Jaworski