PRACOWNIA ZOOLOGII SYSTEMATYCZNEJ 

 Laboratory of Systematic Zoology

 

 TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH AREA

• Taksonomia, faunistyka i ekologia współczesnych i fosylnych muchówek długoczułkich (Diptera Nematocera) / Taxonomy, faunistics and ecology of extant and fossil Diptera (Diptera Nematocera)

• Muchówki nekrofagiczne w entomologii sądowej / Necrophagous dipterans in forensic entomology

 

  pokój numer telefonu e-mail

Kierownik pracowni/Head of laboratory:

dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG
Współczesne i fosylne muchówki długoczułkie (Diptera Nematocera), rodzina ochotkowate (Chironomidae), plemię Tanytarsini - taksonomia, zoogeografia, biologia / Taxonomy, zoogeography and biology of extant and fossil non-biting midges (Chironomidae) of the tribe Tanytarsini

Starszy wykładowca

Badania faunistyczno ekologiczne nad muchówkami morskich siedlisk zasolonych. Badania nad muchówkami nekrofagicznymi i ich znaczeniem w medycynie sądowej (ekspertyzy dla policji i prokuratury).

 

C/536

 

 

 

 

 

C/509

 

58 523 6182

 

 

 

 

 

58 5236183

 

wojciech.gilka@biol.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

elzbieta.kaczorowska@biol.ug.edu.pl

 

mgr Marta Zakrzewska
Fosylne i współczesne ochotkowate z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) / Fossil and extant non-biting midges (Chironomidae) of the tribe Tanytarsini

Taksonomia i biologia ochotkowatych z plemienia Tanytarsini i rodzaju Cladotanytarsus (Diptera: Chironomidae) / Taxonomy and biology of chironomids of the tribe Tanytarsini and the genus Cladotanytarsus (Diptera: Chironomidae)
 

 

C/535

 

 

C/535

 

 

58 523 6182

 

 

58 523 6182

 

 

marta.zakrzewska@biol.ug.edu.pl

 

 

mateusz.puchalski@phdstud.ug.edu.pl

 

Design by:   Marcin Hebda, Kamil Jaworski