PRACOWNIA ENTOMOLOGII EWOLUCYJNEJ I MUZEUM INKLUZJI W

BURSZTYNIE 

Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions

 

 TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH AREA

  pokój numer telefonu e-mail

Kierownik pracowni/Head of laboratory:

Ewolucja i bioróżnorodność Hemiptera / Evolution and biodiversity of Hemiptera

 

C/512

 

58 523 6180

 

jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl

Pracownicy/Employees:

Badania nad taksonomią, faunistyką 
i ekologią współczesnych i fosylnych Diptera / Taxonomy,faunistics and ecology of extant and fossil Diptera
 
dr Patrycja Dominiak 
Taksonomia, biogeografia i faunistyka współczesnych kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae) / Taxonomy, biogeography and faunistics of extant biting midges (Diptera: Ceratopogonidae)
 
 
Ewolucja, taksonomia i biologia roślinożernych biedronek (Coleoptera: Cocinellidae: Epilachnini).
Bioróżnorodność, ewolucja i filogeneza chrząszczy z nadrodziny Cucujoidea.
Powstawanie gatunków, systematyka molekularna./
Evolution, taxonomy and biology of herbivorous ladybirds (Coleoptera: Cocinellidae: Epilachnini).
Biodiversity, evolution and phylogeny of Cucujoidea beetles
Speciation, molecular systematics
 
 

dr Elżbieta Sontag
Opieka nad kolekcją inkluzji / Curation of amber collectionej 

Błażej Bojarski
referent techniczny

 

 C/508

 

 

C/510

 

 

 

 

 C/519 

 

 

 

 

 

 C/520

 

 C/521

 

 58 523 6181

 

 

58 523 6191

 

 

 

 

 58 523 6184

 

 

 

 

 

58 523 6187

 

58 523 6180

 

ryszard.szadziewski@biol.ug.edu.pl

 

patrycja.dominiak@ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 karol.szawaryn@biol.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

elzbieta.sontag@biol.ug.edu.pl

 

bl.bojarski@gmail.com

Doktoranci/PHD students:

Hemiptera: Fulgoromorpha, szczególnie rodzina Achilidae;
Kopalne Achilidae: taksonomia, filogeneza, ewolucja i
paleobioróżnorodność.
Hemiptera: Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers family Achilidae;
Fossil Achilidae: taxonomy, phylogeny, evolution and plaaeobiodiversity.

 

 

C/513

  

58 523 6180

 

 

 alicja.brysz@biol.ug.edu.pl

       
       

 

Design by:   Marcin Hebda, Kamil Jaworski